SP

SP wil hogere tegemoetkoming studiekosten

SP wil hogere tegemoetkoming studiekosten

Als gevolg van de invoering van de tweede fase in het hoger onderwijs zullen ouders ongeveer 2000 gulden kwijt zijn voor de aanschaf van nieuwe schoolboeken. Wanneer ze de boeken kunnen huren via een boekenfonds zullen ze twee- tot driehonderd gulden per jaar extra kwijt zijn. Schoolleiders uit het voortgezet onderwijs zijn bang dat veel ouders problemen zullen krijgen met de hoge boekenprijs. Vooral de goede methoden zijn duur. De SP is van mening dat de voorgestelde verhoging van de tegemoetkoming studiekosten onvoldoende is om deze kostenstijging te dekken waardoor de tweedeling in het onderwijs verder toeneemt. SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft hierover vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht ~Tweede fase stuwt prijs schoolboek op~? (1)

2. Is het juist dat de aanschafkosten van schoolboeken voor de tweede fase kunnen oplopen tot 2000 gulden per jaar en dat het huren ervan via een boekenfonds twee- tot driehonderd gulden per jaar meer kan gaan kosten?

3. Deelt u de mening dat de voorgestelde verhoging van de tegemoetkoming studiekosten met 150 gulden per jaar onvoldoende is om die stijging te compenseren?
Indien neen, waarom niet?
Indien ja, bent u bereid de voorgestelde verhoging van de tegemoetkoming studiekosten verder te verruimen?

4. Is het juist dat vooral de goede methoden duur zijn?

5. Bestaat hierdoor het risico dat er een verdere tweedeling in het onderwijs ontstaat omdat ouders met lage inkomens hun kinderen noodgedwongen naar scholen zullen sturen die goedkopere methoden gebruiken?

6. Deelt u onze mening dat een boekenfonds met name voor deze ouders uitkomst kan bieden?

7. Bent u bereid scholen voor voortgezet onderwijs te stimuleren en te ondersteunen bij het instellen van een boekenfonds? Indien ja, op welke wijze?
Indien neen, waarom niet?

8. Welke andere mogelijkheden ziet u om ouders tegemoet te komen in de gestegen prijzen van schoolboeken?

Deel: ' SP wil hogere tegemoetkoming studiekosten '
Lees ook