Ingezonden persbericht

Den Haag, 7 september 2001"Het is hoog tijd dat de Verenigde Naties inspecteurs sturen naar de Verenigde Staten, nu blijkt dat de Verenigde Staten al geruime tijd een onderzoeksproject uitvoeren naar biologische wapens. Ook de VS moeten zich houden aan het verdrag dat de productie van biologische wapens verbiedt, maar heeft een recente aanvulling, dat landen verplicht laboratoria waar onderzoek naar biologische oorlogsvoering wordt gedaan open te stellen voor internationale inspectie, verworpen." Dat zegt Tweede-Kamerlid Harry van Bommel. Van Bommel stelt verder dat er sprake is van een schrijnende vorm van rechtsongelijkheid. "De VS dwingen andere landen inspecteurs toe te laten om te controleren of er massavernietigingswapens worden geproduceerd, maar weigert de hand in eigen boezem te steken". Hij vraagt zich af of er andere NAVO-lidstaten zijn die een onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma hebben voor biologische wapens en of de Nederlandse krijgsmacht of het Nederlandse bedrijfsleven direct of indirect meewerken aan het onderzoeksproject van de VS, door bijvoorbeeld materiaal of kennis aan te leveren. Hij stelt daarover schriftelijke vragen aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Meer informatie:

Krista van Velzen: 070-3183810

Harry van Bommel: 06-22788043

Deel: ' SP wil inspectie biologische wapens VS '
Lees ook