SP

SP wil kwaliteitseisen voor intensive care

SP wil kwaliteitseisen voor intensive care

SP-kamerlid Kant vindt dat minister Borst de problemen op de intensive care niet langer kan terugschuiven naar ziekenhuizen en zelf in moet grijpen. De minister zal kwaliteitseisen moeten stellen aan IC's en op korte termijn een onderzoek moeten instellen naar de kwaliteit van de IC's in Nederland en de rol die intensivisten kunnen spelen in de verbetering van deze kwaliteit. De belangrijke rol van intensivisten wordt reeds lang erkend maar ziekenhuizen maken hier onvoldoende gebruik van. Kant: yndertussen blijven signalen over onnodige sterfte op intensive-careafdelingen, zowel voor volwassenen als kinderen, de laatste jaren hardnekkig aanhouden. De SP-fractie heeft in verband hiermee herhaaldelijk de problemen van plaatsingsgebrek en kwaliteit aan de orde gesteld. Steeds opnieuw schoof de minister het balletje terug naar de ziekenhuizen. Zij is als minister verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en kan niet blijven toekijken.
~Kant heeft de minister Borst daarom de volgende vragen gesteld.


1. Kent u de uitspraken van intensive-care-arts Voets dat onvoldoende zorg op intensive-careafdelingen jaarlijks 600 doden vergt waarbij hij tot deze schatting komt door omrekening van gegevens uit Amerikaanse onderzoeken naar de Nederlandse situatie? Zo ja, wat is uw reactie hierop?

2. Bent u van mening dat er ook in Nederland een flinke daling van de sterfte te behalen valt indien de bewaking op de IC-afdelingen wordt verbeterd? Indien hier onvoldoende onderzoek naar gedaan is, bent u dan bereid dit onderzoek snel op te zetten?

3. Is het waar dat al in 1993 een rapport van het Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing hierover is verschenen en welke richtlijnen zijn hierin gegeven voor de IC's en de rol die de intensivist zou moeten spelen?

4. Is het waar dat deze richtlijnen nog steeds onvoldoende worden uitgevoerd? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

5. Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen waarin u de intensivistencursus een prima initiatief noemt? (2) Zo ja, hoeveel intensivisten hebben inmiddels de cursus afgerond en zijn werkzaam als intensivist en is het waar dat zij er moeilijk tussen komen bijvoorbeeld omdat specialisten in feite salaris hiervoor moeten inleveren?

6. Bent u van mening dat op een IC continu bewaking nodig is door gekwalificeerde mensen en wat is uw mening over de uitspraak van Voets dat je een goed bewaakte IC pas draaiende kunt houden met 5 intensivisten? Welk percentage van de IC-afdelingen beschikt inmiddels over (voldoende) intensivisten?

7. Bent u bereid in te grijpen door kwaliteitseisen te stellen aan IC.s wat betreft bewaking en de rol die de intensivist hierbij zou moeten spelen? Zo nee, vindt u het aanvaardbaar dat mensen onnodig sterven en bent u als minister niet uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg?

(1) Trouw 26 februari
(2) Brief VWS in antwoord op Kamervragen Marijnissen 23 juni 1997

Voor meer info: Agnes Kant 06 51262918

26 feb 99 12:13

Deel: ' SP wil kwaliteitseisen voor intensive care '
Lees ook