Den Haag, 4-10-99

SP fractievoorzitter Marijnissen zal morgen bij de algemene financiële beschouwingen aandringen op een brede maatschappelijke discussie over de ingrijpende veranderingen van het belastingstelsel voor de komende eeuw. Het ziet er nu naar uit dat de plannen met grote haast door de Tweede Kamer worden gejaagd. Volgens Marijnissen gaat dit ten koste van de principiële discussie en de zorgvuldigheid.

'Niet de druk van de tijd, maar de zorgvuldigheid moet voorrang krijgen,' aldus Jan Marijnissen. 'Een belastingplan is politiek, en politiek is gestolde ethiek. Niet alleen geleerden en belastingspecialisten moeten meer tijd moeten krijgen om hun licht te laten schijnen over de plannen van het kabinet. Het is vooral nodig dat Vermeend het land ingaat en de discussie aangaat met mensen die andere ethische uitgangspunten hebben dan hij. Mensen voor wie gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan.'

Een nieuw belastingstelsel heeft alles te maken met centrale principiële vragen binnen de democratie: hoeveel middelen hebben we over voor de kwaliteit van de samenleving? En hoe gaan we om met het draagkrachtbeginsel, de mate van nivellering en de rechtvaardigheid? Nu het kabinet een nieuw belastingplan heeft gepresenteerd is het noodzakelijk dat een brede discussie in het land plaatsheeft. Een te snelle besluitvorming is bovendien ongewenst, omdat een reeks effecten van het belastingplan voor de 21-ste eeuw nog volstrekt onduidelijk is: wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de kleine middenstand? En voor de
1.8 miljoen mensen met een jaarinkomen onder de 12.000 gulden? Wat zijn de exacte gevolgen van de pensioenaftrek?

Inlichtingen:
Jan Marijnissen, tel. 0412-633528, 06-51212339, semafoon 06-58622211 Hans van Hooft, tel. 024-3226383, semafoon 06-59290876 Claudi Hulshof, tel. 070-3183811, 06-51525475

Zoekwoorden:

Deel: ' SP wil maatschappelijke discussie belastingplan 21-ste eeuw '
Lees ook