SP

SP wil noodmaatregelen tegen lerarentekort

SP wil noodmaatregelen tegen lerarentekort

In de regio Deventer-Arnhem blijkt een dramatisch lerarentekort in het voortgezet onderwijs waardoor de kwaliteit van dat onderwijs niet meer is te garanderen. Het Liemers College in Zevenaar ziet zich zelfs gedwongen ouders te vragen om zich als onbevoegd leerkracht beschikbaar te stellen. Bovendien blijkt het voor te komen dat in bepaalde vakken maanden lang geen les wordt gegeven. SP-kamerlid Harry van Bommel vindt dat onderwijsminister Hermans op korte termijn noodmaatregelen moet nemen om te zorgen dat in alle vakken les wordt gegeven zonder dat daarvoor onbevoegde ouders voor de klas hoeven te staan. Hij wil bovendien van Hermans weten hoe deze denkt een schijnbaar onoplosbaar lerarentekort denkt te voorkomen. Van Bommel stelde het lerarentekort eind vorig jaar bij de behandeling van de onderwijsbegroting aan de orde als "het grootste probleem waar Hermans mee zit." Minister Hermans noemde het oplossen van het verwachte lerarentekort toen "geen mission impossible". Van Bommel vraagt zich af of de minister dat vandaag nog durft te beweren. Om hier helderheid over te krijgen heeft het Kamerlid vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht "Duitsers voor de klas, ouders voor de klas en lessen worden maanden niet gegeven. Voortgezet onderwijs in gevaar" uit het Gelders Dagblad van 3 maart 1999?

2. Is het juist dat het Liemers College in Zevenaar ouders heeft gevraagd om zich als onbevoegd docent beschikbaar te stellen om les te geven?

3. Staan nu reeds onbevoegde ouders voor de klas en heeft de inspectie daar in alle gevallen dispensatie voor gegeven?

4. Komt het voor dat leerlingen soms maandenlang in bepaalde vakken geen les krijgen omdat daarvoor geen leerkrachten beschikbaar zijn? Indien ja, deelt u onze mening dat dit onaanvaardbaar is en dat hiervoor op korte termijn een oplossing moet worden gezocht?

5. Bent u van mening dat de kwaliteit van het onderwijs in de betreffende regio nog wel te garanderen is?
Indien ja, waarop baseert u die mening?
Indien neen, welke noodmaatregelen gaat u op korte termijn nemen om dat wel te kunnen garanderen?

6. Bent u van mening dat de door u aangekondigde maatregelen kunnen voorkomen dat er een onoplosbaar lerarentekort in het voortgezet onderwijs ontstaat waardoor de kwaliteit van dat onderwijs niet meer te garanderen is?
Indien neen, wat gaat u doen om dat te voorkomen?

Deel: ' SP wil noodmaatregelen tegen lerarentekort '
Lees ook