SP

SP wil oordeel Peper over burgemeester Den Helder

SP wil oordeel Peper over burgemeester Den Helder

In Den Helder zijn drie wethouders opgestapt naar aanleiding van onderzoek naar het declaratiegedrag en fraude van het college van B en W. De burgemeester blijft echter zitten. SP-kamerlid Kant vraagt minister Peper om een onderzoek in te stellen naar de betrokkenheid van burgemeester Hoekzema in de fraudezaak in Den Helder. Nadat uit twee accountantsonderzoeken bleek dat B en W afgelopen jaren te ruim hebben gedeclareerd en tevens fraude bij de dienst Stadsontwikkeling is vastgesteld, zijn de wethouders opgestapt, maar is de burgemeester blijven zitten. Als benoemd functionaris kan de burgemeester niet worden weggestuurd door de gemeente maar wel door de minister.
Al eerder heeft Kant vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling van Hoekzema als lid van de Raad van Toezicht van Unive, de zorgverzekeraar waarmee de gemeente een collectief contract heeft afgesloten.

Kant heeft minister Peper de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht van het opstappen van drie wethouders naar aanleiding van een onderzoek naar het declaratiegedrag en fraude van het college van B en W? (1)

2. Zijn de feiten uit het rapport aanleiding onderzoek in te stellen of strafrechtelijke vervolging gepast is?

3. Wat is uw oordeel over de rol, betrokkenheid en gedragingen van de burgemeester inzake het genoemde onderzoeksrapport over het declaratiegedrag en de fraude?

4. Is uw oordeel aanleiding stappen tegen de burgemeester te ondernemen?


-------------------------------------------------------------------


-------

(1) Volkskrant van 11 maart 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' SP wil oordeel Peper over burgemeester Den Helder '
Lees ook