Nieuws van de Socialistische Partij


SP wil opheldering over laagvliegend toestel boven woonwijk


09-08-99
Een aantal bewoners van Nijmegen heeft vandaag verontrust de SP fractie van de Tweede Kamerfractie gebeld. Op zaterdagavond om ongeveer 19.30 uur vloog een vliegtuig met uitgeklapt landingsgestel zo extreem laag en met donderend geweld over hun woonwijk, "dat we dachten dat hij een noodlanding aan het maken was, we konden hem haast aanraken". Volgens de luchtvaartpolitie was er niets bijzonders aan de hand, er was geen sprake van strafbare feiten, maar omdat het om het grootste vliegtuig ter wereld ging, leek hij zo laag te vliegen. Deze verklaring is voor SP Kamerlid Poppe onvoldoende. Dergelijke gigantische vliegtuigen dienen niet laag over dichtbevolkte woonwijken te vliegen, zeker niet met uitgeklapt landingsgestel. Volgens de luchtvaartpolitie kon het vliegveld Eindhoven dit bijzonder grote vliegtuig niet direct aan en is het daarom tijdelijk in de "holding" gezet. Volgens Poppe mag dit niet betekenen dat in dergelijke situaties zulke extreem grote vliegtuigen maar over woonwijken mogen vliegen.
Aangezien de bewoners beklemtoonden dat ze normaal nooit vliegtuigen laag boven hun wijk zagen vliegen, komt een dergelijk groot vliegtuig natuurlijk over als een directe bedreiging. En als zo'n vliegtuig ook boven de wijk een scherpe bocht maakt, zit de schrik er, na de Bijlmerramp, natuurlijk diep in. Er is volgens Poppe onverantwoord gehandeld. Reden om de volgende vragen aan de minister van Verkeer en Waterstaat te stellen.


1. Kent u de berichten "Overvliegend vrachttoestel zorgt voor onrust" en "Die heeft hier niets te zoeken"?

2. Is er sprake geweest van uitzonderlijke omstandigheden waarom het betreffende vrachttoestel; "rondjes in de regio" moest vliegen? Zo ja, waaruit bestonden deze omstandigheden?

3. Op welke hoogte vloog het toestel boven woonwijken van Nijmegen?
4. Heeft het toestel de route, volgens ooggetuigen extreem laag met uitgeklapt ladingsgestel, over woonwijken gevlogen op aanwijzing van de luchtverkeersleiding?
Zo ja, was er in dit geval sprake van een normale procedure? Zo nee, wie is er verantwoordelijk voor het afwijken van voorgeschreven procedures?

5. Als er sprake is geweest van het overtreden van regels, welke maatregelen worden er dan tegen de overtreder getroffen?
6. Indien er geen sprake is van het overtreden van voorgeschreven vliegroutes en vlieghoogte, acht u het dan gewenst om de bestaande voorschriften en regels zodanig aan te passen dat herhaling wordt voorkomen?
Zo nee, waarom niet?

Deel: ' SP wil opheldering over laagvliegend toestel boven woonwijk '
Lees ook