SP

SP-kamerlid Remi Poppe wil opheldering van minister Pronk (milieu) over het aandeel brandbaar afval dat terecht komt op afvalstorten. Volgens het beleid van de rijksoverheid moet brandbaar afval in principe verbrand worden. Storten mag slechts met een ontheffing. In de praktijk komt Poppe echter op veel stortplaatsen, zoals de 3e Merwedehaven bij Dordrecht, een hoog aandeel brandbaar afval tegen.
 
Vragen SP:
 

1.
Kunt u een overzicht geven van de hoeveelheden brandbaar afval waarvoor in het eerste kwartaal van 1999 een ontheffing is gevraagd om te mogen storten i.p.v. verbranden?
Voor hoeveel ton is een vergunning afgegeven?

2.
Kunt u een overzicht geven van de hoeveelheden brandbaar afval waarvoor in het eerste kwartaal van 1999 een exportvergunning is aangevraagd? Voor hoeveel ton is een exportvergunning afgegeven?
3.
Kunt u een overzicht geven van de benuttingsgraad van de operationele Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties in het eerste kwartaal van 1999?
4.
Indien de gemiddelde benuttingsgraad lager is dan 100¢ minus het begroot percentage i.v.m. buitengebruikstelling voor technisch onderhoud e.d.:

- waarom worden er door uw ministerie ontheffingen verleend als er nog verbrandingscapaciteit beschikbaar is?

- Klopt het dat de benuttingsgraad juist bij de AVI's met de beste milieuvoorzieningen, dus de hoogste tarieven, het laagste is?
5.
Indien de beschikbare verbrandingscapaciteit wel volledig benut wordt, maar er desondanks nog aanzienlijke hoeveelheden brandbaar afval gestort wordt: welke consequenties verbindt u hieraan?
 
Inlichtingen:
Remi Poppe, tel.(06) 53 35 93 94
Paulus Jansen, tel.(070)318 3802

Zoekwoorden:

Deel: ' SP wil opheldering over storten brandbaar afval '
Lees ook