expostbus51


SP

SP: opheldering sportboycot Joegoslavië

Brussel, 5 augustus 1999

SP vraagt Europese Ministerraad opheldering over Nederlandse sport-boycot van Joegoslavië

Joegoslavische tafeltennissers hebben van Nederland geen visum gekregen om deel te nemen aan de wereldkampioenschappen die op 3 en 4 augustus in Eindhoven werden gehouden. SP-Europarlementariër vroeg hierover opheldering aan de Europese Ministerraad: 'Door het weren van deze sporters geeft Nederland een veel ruimere uitleg aan de maatregelen die de EU tegen Joegoslavië heeft genomen dan de andere lidstaten. Men moet onderscheid blijven maken tussen de bevolking en de regering van Joegoslavië'. Volgens Meijer is een sport-boycot ineffectief als drukmiddel en kan zo'n vergaande sanctie bovendien alleen worden opgelegd door de VN of het Europese Parlement. Hij vraagt de gebruikelijke sportcontacten met Joegoslavië zo snel mogelijk te herstellen.


1. Is het de Raad bekend dat bij het Wereldkampioenschap Tafeltennis, dat op 3 en 4 augustus 1999 is gehouden in Eindhoven (Nederland) met deelnemers uit 90 landen, de aangemelde deelnemers die wonen in de Federatieve Republiek Joegoslavië geen visum hebben gekregen voor toegan tot Nederland, en dat door de Nederlandse regering ook druk is uitgeoefend op de overkoepelende natinale sportorganisatie NOC/NSF om een in Duitsland wonende deelnemer met de Joegoslavische nationaliteit, die op grond van de Schengen-regels wel toegang tot had tot Nederland, te weren uit de wedstrijden? (1)
2. Welke andere lidstaten dan Nederland sluiten na beëindiging van de recente oorlog in Joegoslavië eveneens sportlieden met de Joegoslavische nationaliteit uit van deelname aan wedstrijden? Welke lidstaten staan hun deelname wel toe?

3. Bestaan binnen de EU afspraken over het verhinderen van sportcontacten met inwoners van Joegoslavië als drukmiddel gericht op het isoleren en/of afzetten van de huidige Joegoslavische regering? Is dit effectief?

4. Is de Raad met mij van mening dat een onderscheid gemaakt behoort te worden tussen staten en hun individuele inwoners, en dat aan een uitzonderlijke maatregel als het uitsluiten en isoleren van sportverenigingen en individuele sportbeoefenaren van hun collega's in andere landen een oproep van de VN of het Europees Parlement behoort vooraf te gaan?

5. Wat is de Raad voornemens te ondernemen om de gebruikelijke sportcontacten vanuit lidstaten met Joegoslavië op de kortst mogelijke termijn te herstellen?

(1) Netwerk, Nederland 1, 3 augustus 1999

Meer informatie: Erik Meijer, 010-4158025, 06-51152982

05 aug 99 16:59

Deel: ' SP wil opheldering sportboycot Joegoslavië '
Lees ook