Den Haag, 26 november 1999

SP-Kamerlid Agnes Kant wil opheldering over het weigeren van allochtonen door discotheken in Nederland. Volgens J. Laan van Horeca Nederland weigert een aantal discotheken in Nederland allochtonen de toegang vanwege hun afkomst. De SP wil weten op welke schaal dit gebeurt. Kant: "Ik vind het onaanvaardbaar dat mensen alleen op basis van hun uiterlijk of huidskleur geweigerd worden. Dat is discriminatie en in strijd met artikel 1 van de Grondwet." Kant heeft minister Korthals en minister Van Boxtel hierover vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het onderzoek dat in opdracht van Horeca Nederland is uitgevoerd naar groeperingen die voor overlast zorgen in de discotheken?
2. Wat is uw reactie op dit onderzoek?

3. Is het u bekend op welke schaal allochtonen vanwege hun afkomst worden geweigerd door discotheken in Nederland? Zo neen, bent u bereid dit te onderzoeken?

4. Vindt u het aanvaardbaar dat discotheken allochtonen weigeren? Zo neen, wat gaat u hiertegen ondernemen?

5. Deelt u de mening dat er hier sprake is van discriminatie?
6. Wordt hier in strijd gehandeld met artikel 1 van de Grondwet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?

Inlichtingen: Agnes Kant: 06-51262918
Marianne Langkamp: 070-3183804

Deel: ' SP wil opheldering weigeren allochtonen door discotheken '
Lees ook