SP

SP: PUBLIEKELIJKE EXCUSES VAN DE JAPANSE KEIZER

Volgend jaar viert Nederland het feit dat er 400 jaar betrekkingen bestaan tussen ons land en Japan. Deze viering dreigt echter zo te worden opgezet dat aan de periode van de Tweede Wereldoorlog zo min mogelijk aandacht wordt besteed. Tientallen oorlogsslachtoffers en hun organisaties zijn hier verontwaardigd over.

SP-fractievoorzitter Marijnissen vraagt de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken van de minister van Buitenlandse Zaken te eisen dat er meer aandacht komt voor de oorlogsperiode tijdens de voorgenomen viering. Ook zou moeten worden aangedrongen op publiekelijke excuses van de Japanse keizer aan de tienduizenden oorlogsslachtoffers.
Marijnissen stelt de commissie voor onderstaande vragen door te sturen naar de regering.


1. Bent u bekend met de Stichting 400 jaar Nederland - Japan? Is het juist dat de stichting is opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken en hieraan ook verantwoording verschuldigd is?

2. Is het juist dat de stichting mondeling is toegezegd dat zij tot het jaar 2000 mag rekenen op een subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS) van 6 miljoen gulden? Zo ja, welke voorwaarden zijn verbonden aan deze subsidie en in hoeverre is hierbij gelet op de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog tijdens de viering?

3. Bent u bekend met het feit dat tientallen oorlogsslachtoffers en enkelen van hun organisaties schriftelijk bij de stichting grote ongenoegens hebben geuit over de wijze waarop de stichting de viering van 400 jaar Nederlands-Japanse betrekking vorm geeft, met name in verband met het gebrek aan aandacht voor de oorlogsperiode?

4. Bent u van mening dat 400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen niet gevierd kunnen worden zonder ruime aandacht voor de periode tussen 1941 en 1945?
Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat de uitvoering van de viering hiermee in overeenstemming is?

5. Bent u van mening dat de Japanse Keizer voor het bijwonen van de viering alleen in Nederland welkom kan zijn als hij publiekelijk excuses aanbiedt voor het leed dat Nederlanders door Japan is aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Zo ja, bent u dan bereid dat ook over te brengen aan de Japanse regering en de Japanse keizer?

6. Klopt het dat het lesmateriaal dat in opdracht van de stichting is gemaakt ter ondersteuning van de viering van 400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen geen verwijzingen bevat naar de Tweede Wereldoorlog en het leed dat Nederlanders is aangedaan tijdens de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië?

7. Is het juist dat de stichting over dit lesmateriaal overleg heeft gevoerd met noch de stichting Gastdocenten Tweede Wereldoorlog, noch met het Indisch Platform?
Heeft u hier een verklaring voor en wat gaat ie hier aan doen?


04 feb 99 13:12

Deel: ' SP wil Publiekelijke excuses van de Japanse keizer '
Lees ook