Den Haag, 8 november 1999

De SP-fractie is verontrust over het bericht dat de milieu- en geluidsregels op Schiphol de veiligheid in het geding brengen. Volgens SP-kamerlid Harry van Bommel moet de veiligheid boven alles gaan "ook als dat inhoudt dat er door de strenge milieu- en geluidsregels minder vliegtuigen op de luchthaven kunnen landen." Hij dringt er in schriftelijke vragen bij minister Netelenbos op aan dat de norm van maximaal 15 knopen zijwind, die overdag geldt, ook voor de nachtelijke uren gaat gelden. Verder vraagt hij de minister om direct het rapport over het ongeval met een Transaviatoestel openbaar te maken. In dat rapport zou een passage staan over de veel te hoog opgeschroefde windlimieten. Van Bommel stelt vandaag de volgende vragen

1.Kent u het bericht "Netelenbos negeert zijwind"?
2. Is het waar dat de maximaal toegestane zijwind voor landingen tussen 23.00 uur en 6.00 uur hoger is dan overdag, namelijk 25 knopen respectievelijk 15 knopen?

3. Deelt u de mening van de Luchtvaartinspectie en de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers dat de milieu- en geluidsregels op Schiphol de veiligheid in het geding hebben gebracht?
Zo nee, waarom niet?

4. Is het waar dat in het alsmaar uitblijvende rapport over het Transaviatoestel, dat in de kerstnacht van 1997 een mislukte landing maakte op Schiphol, een passage voorkomt over de veel te hoog opgeschroefde windlimieten op Schiphol?

5. Bent u bereid het rapport over het Transaviatoestel onmiddellijk openbaar te maken?

6. Is het juist dat vrijwel nergens de windomstandigheden zo sterk kunnen wisselen als op Schiphol?
Zo ja, moet op grond daarvan niet ook tijdens de nachtelijke uren worden gekozen voor de veilige norm van maximaal 15 knopen?
7. Bent u bereid met onmiddellijke ingang de veilige norm van 15 knopen voor landingen op Schiphol bij zijwind 24 uur per dag verplicht te stellen?

Deel: ' SP wil strengere veiligheidsregels voor Schiphol '
Lees ook