Den Haag, 6 januari 2000

SP WIL UITBREIDING KOPPELINGSFONDS

SP-Kamerlid Agnes Kant wil van minister Borst weten wat zij gaat doen om de groei van het aantal onverzekerde patiënten voor ziekenhuizen betaalbaar te houden.
Kant: "Vorig jaar antwoordde de minister op vragen van mij over een illegale vrouw uit Polen die een operatie werd onthouden, dat artsen nooit medisch noodzakelijke hulp mogen weigeren. Prima, maar dan dient ook al deze hulp te worden vergoed."
Kant stelt voor het Koppelingsfonds hiertoe uit te breiden met ziekenhuiszorg en behalve aan medische zorg voor illegalen ook ten goede te laten komen aan de zorg voor daklozen.


1. Kunt u bevestigen dat het bedrag aan onbetaalde rekeningen bij randstedelijke ziekenhuizen vorig jaar dertig tot veertig procent is toegenomen? (1,2)

2. Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze groei, in hoeverre heeft deze bijvoorbeeld te maken met een toename van het aantal onverzekerden en het feit dat dezen steeds beter de weg naar de zorg weten te vinden?
3. Wat zijn de oorzaken van de groei van het aantal onverzekerden en wat gaat u hieraan doen?

4. Herinnert u zich de antwoorden op Kamervragen dat er geen aanwijzingen zijn dat de Koppelingswet tot een sterke groei van het landelijk totaal leidt? (3) Zo ja, erkent u nu er om wellicht meerdere redenen sprake is van een forse groei en dat de post dubieuze debiteuren ontoereikend is?
5. Wat is uw reactie op de uitspraak van Van Veen van het AZR namelijk "of we doen alles en krijgen het vergoed of we willen criteria van de politiek op basis waarvan we patiënten mogen weigeren"? (1)
6. Bent u bereid het koppelingsfonds uit te breiden zowel naar de tweede lijn als naar meerdere doelgroepen waaronder daklozen, uiteraard met toevoeging van extra financiële middelen? Zo nee, hoe groot acht u het risico dat randstedelijke ziekenhuizen zich steeds terughoudender zullen opstellen in de zorg voor onverzekerden?

7. Vindt u een optreden als "bij onverzekerde patiënten vragen we onze artsen langer na te denken" van het hoofd zorgadministratie van het AZU acceptabel? Zo ja, hoe rijmt u dat met het gelijkheidsbeginsel in de zorg?
8. Is het Koppelingsfonds voor de eerste lijn momenteel toereikend? Zo nee, bent u bereid dit aan te vullen?

9. Is de tussenrapportage van de Ziekenfondsraad over het functioneren van het Koppelingsfonds die in december 1999 gereed zou komen, al aan u aangeboden? (3) Zo nee, wanneer verwacht u deze rapportage en wanneer kan de Kamer hier kennis van nemen?
10. Is het onderzoek naar de effecten van de Koppelingswet nu gestart, op welke wijze wordt dit uitgevoerd en wanneer worden hier de eerste resultaten van verwacht? (3)

(1) Volkskrant 5 januari
(2) Parool 6 januari
(3) Schriftelijke Kamervragen Kant 10 maart 1999 (1151)

Voor meer info: Agnes Kant 0651262918

Deel: ' SP wil uitbreiding koppelingsfonds '
Lees ook