SP

SP: uitzondering in flexwet voor invalleerkracht

SP: uitzondering in flexwet voor invalleerkracht

SP wil uitzondering in flexwet voor invallers in bijzonder basisonderwijs

Ondanks de beschikbaarheid van invallers sturen basisscholen voor bijzonder onderwijs leerlingen naar huis als de leerkracht ziek is. Dit is het gevolg van de flexwet die sinds 15 februari ook voor het onderwijs van kracht is geworden. Vanaf nu moeten bijzondere basisscholen invallers na drie keer invallen in vaste dienst nemen. De scholen hebben daar geen middelen voor en zien zich genoodzaakt de leerlingen naar huis te sturen. De SP vindt dit onaanvaardbaar en meent dat er voor invallers in het bijzonder onderwijs een uitzondering gemaakt moet worden in de flexwet. Als dat niet mogelijk is moeten bijzondere basisscholen meer geld krijgen om de invallers ook daadwerkelijk in vaste dienst te kunnen nemen. Naar aanleiding hiervan heeft SP-Kamerlid Harry van Bommel vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Is het juist dat de Vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in het Friese Skarsterlân geen vervangers kan nemen omdat ze geen geld krijgt om deze invallers in vaste dienst te nemen?

2. Is het juist dat basisscholen van deze vereniging klassen naar huis sturen terwijl er wel voldoende invallers beschikbaar zijn?

Indien ja, vindt u dit aanvaardbaar?

3. Wat gaat u ondernemen om te garanderen dat vervanging bij ziekte die beschikbaar is ook daadwerkelijk wordt ingezet?

4. Levert de flexwet op alle scholen voor bijzonder basisonderwijs deze problemen op?

5. Deelt u onze mening dat het gewenst is dat voor invallers in het bijzonder basisonderwijs een uitzondering wordt gemaakt in de flexwet?

Indien ja, bent u bereid om met uw collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar een oplossing te zoeken voor dit probleem?

6. Deelt u onze mening dat indien geen uitzondering gemaakt kan worden in de flexwet de oplossing gezocht moet worden in de bekostiging van de bijzondere basisscholen?

Deel: ' SP wil uitzondering in flexwet voor invalleerkracht '
Lees ook