SP

SP wil verbod op sponsoring publieke omroep

De TROS en de AVRO gaan te ver in hun afspraken met sponsors Achmea en Heineken en schenden daarmee de principes van de Mediawet van non-commercialiteit en redactionele onafhankelijkheid. De TROS heeft een boete van 80.000 gulden opgelegd gekregen door het Commissariaat voor de Media en de AVRO hangt een fikse boete boven het hoofd. Volgens de SP bedreigt sponsoring altijd de redactionele onafhankelijkheid van de publieke omroepen. Sponsoring zou daarom verboden moeten worden. De SP is van mening dat in ieder geval de Mediawet aangescherpt moet worden omdat deze te veel ruimte laat voor verwevenheid tussen omroepen en geldschieters. Daarom heeft SP-Kamerlid Harry van Bommel staatssecretaris Van der Ploeg vandaag de volgende vragen gesteld:


1. Kent u de berichten 'AVRO en TROS laten zich te veel sponsoren' en 'TROS moet boete van 80.000 gulden betalen'?

2. Kunt u inzicht geven in de inhoud van de afspraken tussen de AVRO en Heineken en de TROS en Achmea?

3. Bent u van mening dat die afspraken in strijd zijn met de principes van de Mediawet van non-commercialiteit en redactionele onafhankelijkheid van de publieke omroepen?

4. Deelt u onze mening dat sponsoring van de publieke omroepen in z'n algemeenheid een bedreiging vormt voor de redactionele onafhankelijkheid en daarom in z'n geheel verboden zou moeten worden?
Indien neen, waarom niet?

5. Deelt u onze mening dat de Mediawet te veel ruimte laat voor verwevenheid tussen omroepen en geldschieters en daarom in ieder geval aangescherpt moet worden?
Indien neen,waarom niet?

6. Bevat de nieuwe Concessiewet aanscherpingen op het terrein van sponsoring?
Indien ja, welke aanscherpingen betreft dit?
Indien neen, bent u bereid aanscherping van de sponsorregels alsnog in de nieuwe Concessiewet op te nemen?

 

Deel: ' SP wil verbod op sponsoring publieke omroep '
Lees ook