SP Tweede-Kamerlid Harry van Bommel roept het kabinet op het wapenembargo op Indonesië te verlengen. Dit EU embargo werd in april vorig jaar ingesteld in reactie op het excessieve geweld op Oost-Timor en loopt op 17 januari aanstaande af. Het is vooralsnog onduidelijk of Nederland zal pleiten voor een verlenging van dit embargo of toe zal geven aan de druk van de Nederlandse wapenindustrie. Volgens Harry van Bommel "moet het embargo verlengd worden als steun aan het Indonesisch democratiseringsproces. Er bestaat nog grote onduidelijkheid over de status van de Oosttimorese vluchtelingen op West-Timor, het leger speelt nog steeds een gewelddadige rol in de Molukken, op Irian Jaya/West Papua, Atjeh en Kalimantan en bij het neerslaan van de oppositie in Indonesië. Het is dus hoogst ongepast in deze situatie wapens of wapen-onderdelen aan Indonesië te leveren." Overigens riep ook minister Herfkens van Ontwikkelings-samenwerking op het embargo te verlengen.

Vorig jaar april werd er een wapenexportvergunning aan Hollandse Signaalapparaten B.V. (HSA) verleend voor een leverantie aan Indonesië ter waarde van 81,5 miljoen gulden. HSA verplichtte zich er toe deze levering uit te voeren vóór februari 2000 en een verlenging van dit embargo zou HSA dan ook in ernstige verlegenheid brengen. De beslissing over deze verlenging moet dan ook voor 17 januari worden genomen zodat geen ruimte wordt geboden om tussen de afloop van het embargo en de verlenging toch nog wapenleveranties uit te voeren. Van Bommel stelt hierover de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken:


1. Is het u bekend dat minister Herfkens in een interview met IKON radio heeft opgeroepen het wapenembargo jegens Indonesië te verlengen? Heeft zij daarbij gedoeld op een EU embargo of een Nederlands embargo? (1)
2. Is het juist dat de Algemene Raad van de Europese Unie pas op 24 januari 2000 bijeenkomt om te beslissen of het embargo op Indonesië, dat op 17 januari 2000 afloopt, verlengd zal worden? Zo nee, wanneer zal dit besluit dan gemaakt worden? Zo ja, wat betekent dit voor de tussenliggende periode?

3. Deelt u de mening dat gezien de gespannen situatie op delen van Indonesië het zeer wenselijk is het wapenembargo jegens Indonesië te verlengen? Zo ja, bent u bereid u tijdens de Algemene Raad in te zetten voor een verlenging van het EU embargo jegens Indonesië? Zo nee, waarom niet?
4. Herinnert u zich uw uitspraak in het Algemeen Overleg van 23 november 1999, waarbij u aangaf dat Nederland, onafhankelijk van de beslissing van de Europese Unie, kan besluiten het embargo jegens Indonesië op 17 januari 2000 te verlengen? Bent u bereid het embargo eenzijdig te verlengen? Zo nee, waarom niet?

5. Wanneer zal de Kamer de notitie ontvangen inzake het beleid ten aanzien van Indonesië, die u toe heeft gezegd tijdens het Algemeen Overleg van 23 november 1999?

6. Kunt u deze vragen vóór 17 januari 2000 beantwoorden gezien de afloop van het embargo?

Informatie:

Harry van Bommel 020-694 55 70 of 06-22 78 80 43

Krista van Velzen 070-318 30 44

 

Deel: ' SP wil verlenging wapenembargo tegen Indonesië '
Lees ook