SP

SP wil voorlopig vliegverbod tankervliegtuigen

De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren op de NAVO-basis Geilenkirchen een rapport gepresenteerd waarin de toedracht van het ongeluk met het tankervliegtuig KC-135 bij het Zuid-Limburgse Schinveld wordt beschreven. Gebleken is dat het vliegtuig is verongelukt door een verkeerde positie van het staartvlak. Volgens de leiding van het onderzoeksteam kan dit te wijten zijn aan een fout van de piloten of aan een mechanisch gebrek. Wegens het ontbreken van een zwarte doos is de oorzaak niet meer vast te stellen. Wel staat vast dat er al 13 maal eerder hapering van het staartvlak is geconstateerd bij dit type vliegtuig en dat de betrokken piloten zeer ervaren waren. Gezien deze bevindingen lijkt het SP-kamerlid Van Bommel raadzaam om vluchten met het tankervliegtuig op te schorten totdat zekerheid is verkregen over de oorzaken van de problemen met het staartvlak en er eventuele aanpassingen plaats hebben kunnen vinden. Het kamerlid vraagt staatssecretaris Van Hoof vandaag om bij de leiding van de NAVO-basis op een voorlopig vliegverbod aan te dringen. Hij heeft daartoe de volgende vragen gesteld:


1. Kent u het bericht 'Defect staartvlak mogelijk oorzaak van vliegtuigcrash'?

2. Is het juist dat de bediening van het staartvlak van het tankervliegtuig KC-135 al 13 maal eerder haperde bij Amerikaanse vliegtuigen van dit type?

3. Was het naar de mening van de staatssecretaris verantwoord om 2 dagen na het vliegtuigongeval bij het Zuid-Limburgse Schinveld op 13 januari jl. de vluchten met de KC-135 weer te hervatten? Op grond waarvan komt u tot dat oordeel?

4. Doet de Amerikaanse luchtmacht inmiddels onderzoek naar het haperen van de bediening van het startvlak van de KC-135? Indien ja, op welke termijn wordt het resultaat hiervan verwacht? Indien neen, bent u bereid op dergelijk onderzoek aan te dringen?

5. Deelt u onze mening dat het raadzaam is de KC-135 aan de grond te houden tot het moment waarop zekerheid is verkregen over de oorzaken van de problemen met het staartvlak en er eventuele aanpassingen plaats hebben kunnen vinden? Indien ja, bent u bereid daar op aan te dringen bij de leiding van de NAVO-luchtmacht basis in Geilenkirchen? Indien neen, waarom niet?

Zoekwoorden:

Deel: ' SP wil voorlopig vliegverbod tankervliegtuigen '
Lees ook