SP

SP wil vredesdividend verzilveren

Den Haag, 25 januari

Het voorstel van minister De Grave om het accent van de traditionele verdedigingstaak te verschuiven naar VN-vredesmissies verontrust de SP. Deze missies blijken zelden succesvol en het is dan ook niet zinvol om meer parate eenheden voor dat doel beschikbaar te hebben. Het wegvallen van acute dreiging zou volgens de SP bovendien aanleiding moeten zijn tot ingrijpender bezuiniging op defensie.

Met zijn wens om militair optreden buiten het NAVO-gebied uit de taboesfeer te halen, loopt de minister vooruit op het omstreden nieuw Strategisch Concept van de NAVO. Dat nieuwe concept komt vermoedelijk tegemoet aan de wens van de Amerikaanse minister van Defensie Cohen dat militair optreden buiten het verdragsgebied ook zonder VN-mandaat mogelijk moet zijn. Het eenzijdig optreden van Amerika en Engeland tegen Irak was hier een voorproefje van. De SP wijst een dergelijke rol voor het Nederlandse leger volstrekt af.

De nieuwe veiligheidssituatie moet volgens de SP leiden tot het werkelijk verzilveren van het vredesdividend. Behalve de bezuinigingen op de mobilisabele eenheden kan fors worden bezuinigd bij de marine door afstoting van de onderzeeboten en de Marine Luchtvaartdienst. De Luchtmobiele Brigade mag verwijnen en er kunnen meer F 16's weg dan nu wordt voorgesteld. De SP ziet geen aanleiding het aantal functies bij defensie uit te breiden en zal het aantrekken van extra mariniers dan ook niet steunen.

Deel: ' SP wil vredesdividend verzilveren '
Lees ook