SP

SP: Wildgroei GSM-zenders aanpakken

De Tweede-Kamerfractie van de Socialistische Partij wil dat de ministers Netelenbos en Borst landelijk regels gaan stellen aan de plaatsing van GSM masten. Door het grote aantal GSM-aanbieders en de enorme groei van het aantal mobiele telefoonaansluitingen staan er inmiddels 3000 GSM zenders, gespreid over ons land. Iedere maand komen daar nog tientallen masten bij. Die masten kunnen overlast veroorzaken in de directe omgeving, bovendien zijn er aanwijzingen dat er gezondheids-schade kan optreden. SP-kamerlid Harry van Bommel wijst er in schriftelijke vragen aan de ministers op, dat in de Verenigde Staten al langer de trend is dat masten geplaatst worden op scholen, woon-gebouwen e.d. in arme wijken. De beheerders worden gelokt met aantrekkelijke premies, terwijl de omwonenden vervolgens met de overlast worden opgezadeld. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft inmiddels als eerste besloten om plaatsing van masten op woonhuizen niet meer toe te staan.

Vragen SP:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel ~Verbod op GSM-antennes

~2. Kunt u ons informeren over de voorwaarden die de gemeenten Haarlemmermeer wil stellen aan de plaatsing van GSM-masten?

3. Hoever reikt de autonomie van gemeenten om voorwaarden te stellen aan de plaatsing van masten?

4. Is u bekend dat in de Verenigde Staten in stedelijke gebieden GSM-masten in toenemende plaatsen geconcenteerd worden op scholen en woongebouwen in achterstandswijken, waarbij veel overlast ontstaat in de directe omgeving?

5. Is het juist dat ook in Nederland in toenemende mate masten geplaatst worden op gebouwen waarin of waar nabij veel mensen verblijven?
Kunt u dit kwantificeren?

6. Bent u met ons van mening dat het moment is aangebroken waarop een nadere landelijke regulering van de plaatsing van GSM-masten wenselijk is?

Inlichtingen:
Harry van Bommel, tel.070-3183044, 06-22788043
Paulus Jansen, tel.070-3183802, 030-2884152.

29 jan 99 11:16

Deel: ' SP Wildgroei GSM-zenders aanpakken '
Lees ook