Den Haag, 14 januari 2000

SP Tweede-Kamerlid en defensiewoordvoerder Harry van Bommel is woedend over het feit dat de regering een breedgesteunde motie over het verhogen van de rekruteringsleeftijd naar 18 jaar naast zich neer legt. Het SP-lid vat het handelen van de regering op als woordbreuk.

Tijdens de behandeling van de defensiebegroting vorig jaar, werd een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen de leeftijdsgrens voor vrijwillige rekrutering naar 18 jaar te verhogen. Ook zou ze zich actief in moeten zetten voor een wereldwijde acceptatie van deze leeftijdsgrens tijdens de eerstvolgende onderhandelingen hierover. Gisteren echter pleitte de Nederlandse regeringsdelegatie in Genève tijdens onderhandelingen voor de bestaande leeftijdsgrens van zeventien jaar. Daarnaast stelde de delegatie zelfs voor om het onderwerp volledig te schrappen uit het facultatief protocol bij het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

"Het is absoluut onacceptabel dat de regering een breed gesteunde motie op dergelijke wijze aan haar laars lapt" zegt Harry van Bommel. Uit een enquête van het Nederlandse Rode Kruis bleek onlangs nog dat 89% van de bevolking vindt dat er een leeftijdsgrens van achttien jaar moet komen, zeker als dat zou helpen in de strijd tegen het gebruik van kindsoldaten. "De regering geeft hiermee het signaal af dat ze zich niks aantrekt van de wens van de Kamer en de bevolking."

De SP vindt achttien jaar de absolute minimumleeftijd voor een baan bij defensie. Dit houdt voor de partij in dat ook het opleidingstraject waarbij met scherpe munitie wordt geschoten en men onder de krijgstucht valt pas op die leeftijd zou mogen starten. Bovendien is volgens Van Bommel de minimumleeftijd van achttien jaar voor het opleidingstraject de enige garantie dat zeventienjarigen niet worden uitgezonden naar crisisgebieden zoals in het verleden wel gebeurde.

Van Bommel zal aanstaande dinsdag in het vragenuurtje de minister van Buitenlandse Zaken aan de tand voelen over deze zaak.

Meer informatie: Harry van Bommel 06-22 78 80 43, 020-69 45 570

Zoekwoorden:

Deel: ' SP woedend over negeren motie tegen kindsoldaten '
Lees ook