Den Haag, 27 oktober 1999

SP: ZONDER MENSEN GEEN ZORG

SP-kamerlid Kant zal bij de begroting VWS pleiten voor forse investeringen in de mensen die in de zorg werken. Uitbreiding van de capaciteit en kwaliteit van de opleiding, extra geld voor verbetering van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zijn dringend noodzakelijk om voldoende mensen in de zorg te krijgen en te houden, vindt het SP-kamerlid. Gezien de ernst van de problematiek zou een forse loonsverhoging passend zijn, bijvoorbeeld 150 gulden per maand erbij.

Als er niet nu wordt ingegrepen is er over 3 jaar een tekort van 37.000 verplegenden en verzorgenden. Dat kunnen we niet accepteren. De zorg zit klem in een vicieuze cirkel. De werkdruk moet worden aangepakt door extra handen, maar de handen zijn niet te vinden, mede door die hoge werkdruk.

Investeringen in de directe zorg zijn noodzakelijk. Daarnaast kan een extra financiële injectie die vicieuze cirkel op drie punten te doorbreken: in de opleidingscapaciteit, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden.

Kant: "De opleidingscapaciteit moet fors omhoog en de mogelijkheden voor stage- en leerwerkplaatsen moeten verruimd en de kwaliteit hiervan verbeterd. De arbeidsomstandigheden moeten verbeterd worden. Het moet niet nodig zijn te kiezen tussen een lift om te tillen of extra handen, maar ze moeten er beide zijn zodat die extra handen iets anders kunnen gaan doen dan tillen.

Ten derde werkt men hard in de zorg en draagt men veel verantwoordelijkheid. Daar hoort een fatsoenlijke beloning tegenover te staan.150 gulden in de maand erbij voor alle basisverpleegkundigen en verzorgenden is redelijk. Zo erkennen we dat we ze hard nodig hebben. Daarnaast moet fors worden uitgepakt met aanvullende maatregelen zoals kinderopvang in plaats van het gerommel in de marge van nu."

Inlichtingen:

Agnes Kant 06-51262918

Deel: ' SP Zonder mensen geen zorg '
Lees ook