Socialistische Partij afdeling Zwolle


Daklozen uit gemaal verjaagd; de roep om dagopvang wordt steeds luider

Vervolg van voorpagina

De SP heeft in verband met het kerstreces telefonisch vragen gesteld aan de wethouder. Hij gaf te kennen dat de ontzetting o.a. te maken heeft met de openbare orde en dat ook dak- en thuislozen zich aan de regels dienen te houden.

De woordvoerder van de dak- en thuislozen gaf aan dat de krakers niemand tot last zijn en dat er dringende behoefte is aan een dagopvang. Door met elkaar een kaartje te kunnen leggen e.d. vindt men warmte, onderdak en gezelligheid bij elkaar. Zolang de krakers geen dak boven hun hoofd hebben zullen ze panden blijven kraken. Zwolle kent geen dagopvang. Het Nel Banninkhuis biedt nachtopvang en is overdag beperkt open. Een aantal van de groep krakers vindt een slaapplek in dit huis.

De SP vindt het hypocriet dat in de gemeenteraad slechts een deel van de discussie wordt gevoerd. Het beperkt zich tot het al of niet in het leven roepen van een gebruikersruimte voor drugsverslaafden. Een andere discussie die gevoerd wordt is een Laag Drempelige Inloopplek zoals De Bres en de overlast op de Willemskade die mede veroorzaakt wordt door de methadonverschaffing en waar het huiskamer project geen voldoende antwoord op kan geven. Blijkbaar wil het college met al haar prestigieuzeplannen voor Zwolle (Centrumzone, Maagjesbolwerk, Het Eiland) niet de echte grote stadproblemen aanpakken: drugs- en alcoholverslaafden, eenzamen, uitbehandele mensen, dak- en thuislozen.

De SP pleit voor een integraal project.
Het kraken van het gemaal is een duidelijk signaal van de mensen die aan de onderkant van de samenleving leven, zij kunnen niet anders! Het dichtspijkeren van eerst de kruittunnel en nu het gemaal is geen antwoord op de vraag die er ligt. Het is slechts symptoombestrijding, negeert de werkelijke oorzaken en draagt niet bij tot een oplossing. Hoeveel panden zullen er nog gekraakt worden, hoeveel geld gaat dit de gemeenschap kosten? Geld dat, net zoals dit is uitgegeven aan de kerstpakketten voor raadsleden, beter besteed kan worden aan deze doelgroep en een eerste aanzet kan zijn voor een dagopvang.

De SP doet nogmaals een beroep op het college om als grote stad haar regionale functie serieus te nemen en zorg te dragen voor een goede dagopvang voor een ieder die dit nodig heeft. Ieder mens heeft recht op een dak boven het hoofd zoal vermeld staat in art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Deel: ' SP Zwolle stelt vragen over uitzetting daklozen uit gemaal '
Lees ook