Rabobank Nederland

SPAARBANKBOEKJE VERDWIJNT

16 augustus 1999

De Rabobank zet de laatste nog in omloop zijnde spaarbankboekjes per 1 september 1999 om in rekeningafschriften. Daarmee verdwijnt bij de Rabobank, met 35% marktaandeel de grootste spaarbank van Nederland, het spaarbankboekje voorgoed. Het tijdperk van deze arbeidsintensieve en kostbare manier van verantwoording van de bank behoort dan definitief tot het verleden. Er zijn op dit moment nog slechts 14.000 boekjes van de Rabobank in omloop, die veelal niet meer actief gebruikt worden. Op het hoogtepunt hadden ruim drie miljoen Rabobankklanten een spaarbankboekje. De betrokken klanten krijgen binnenkort van hun Rabobank bericht over de verandering.

Het spaarbankboekje is een vorm waarin de klant overzicht krijgt van het saldo op de rekening. Dit bedrag en de rente werden op verzoek van de klant door de medewerker van de bank in het boekje bijgewerkt.

Dat de bank het spaarbankboekje zo lang heeft gehandhaafd, heeft te maken met de gevoelswaarde die veel mensen lange tijd aan het boekje ontleenden. Omdat er steeds minder gebruik van het spaarbankboekje gemaakt wordt, heeft de bank besloten de boekjes uiterlijk 1 september a.s. om te zetten in een rekeningafschrift. Klanten kunnen het afgetekende boekje als herinnering behouden.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Spaarbankboekje Rabobank verdwijnt '
Lees ook