Gemeente Haarlem

Nieuwe bomen, fietspaden en wandelpromenade

Spaarndamseweg krijgt nieuw uiterlijk

De eerste werkzaamheden voor een grootscheepse reconstructie van de Spaarndamseweg gaan binnenkort van start. De Spaarndamseweg krijgt tussen de Zaanenlaan en de Jan Gijzenkade een totaal nieuw uiterlijk. De reconstructie van de Spaarndamseweg is zeer ingrijpend. De weg zelf krijgt een nieuwe indeling; zo worden de rijstroken smaller. Aan beide zijden van de weg komen vrijliggende fietspaden en langs het Spaarne komt een lange wandelpromenade. Deze wandelpromenade is een onderdeel van het Spaarneplan. Ook komt er een nieuwe bomenstructuur. De plannen zijn zorgvuldig met bewoners en belanghebbenden besproken in verschillende participatie- en inspraakbijeenkomsten.

Groene wandelpromenade

Vooruitlopend op de reconstructie die in mei a.s. van start gaat, moet de gemeente de aanwezige bomen op het betreffende gedeelte van de Spaarndamseweg kappen. Hiervoor heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd en gekregen. Er zijn geen bezwaren bij de gemeente binnengekomen. De bomen moeten gekapt worden om de ingrijpende werkzaamheden aan de weg te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk komen in de nieuwe situatie meer bomen terug. De nieuwe wandelpromenade krijgt een zeer groene aanblik vanwege de vele esdoorns die de gemeente daar, na afloop van het werk gaat planten. Dat zal zijn in het najaar van 2001. De reconstructiewerkzaamheden nemen naar verwachting een heel jaar in beslag.

Broedseizoen

De huidige bomen moeten in verband met de wet voor 15 maart a.s. gekapt worden Deze wet bepaalt dat de bomen niet na 15 maart gekapt mogen worden in verband met het broedseizoen van de vogels.

16 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Spaarndamseweg in Haarlem krijgt nieuw uiterlijk '
Lees ook