CBS Persbericht


Datum: 14-04-99

Spaartegoed neemt fors toe in 1998

Nog nooit is er in één jaar zo veel gespaard als in het afgelopen jaar. Eind 1998 hebben de Nederlanders gezamenlijk 18 miljard gulden meer uitstaan op spaarrekeningen dan eind 1997. Het totale spaartegoed is hierdoor gestegen tot 269 miljard gulden. Uit deze cijfers van het CBS in Voorburg blijkt ook dat bedrijfssparen populair blijft. Eind 1998 waren er meer dan 4 miljoen bedrijfsspaarrekeningen, 10% meer dan een jaar eerder. Het tegoed per bedrijfsspaarrekening is toegenomen tot gemiddeld 3456 gulden.

Spaartegoed 17 duizend gulden per inwoner

In 1998 is het totale spaartegoed inclusief de bedrijfsspaarrekeningen met 7% toegenomen tot een bedrag van 269 miljard gulden. Dat komt neer op 17 duizend gulden spaargeld per Nederlander, bijna 1200 gulden meer dan in 1997. Eind 1998 was het spaartegoed per hoofd van de bevolking meer dan vier keer zo hoog als vijfentwintig jaar geleden.

Ook tegoed bedrijfssparen neemt fors toe

Het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen is met 2,3 miljard gulden toegenomen tot een totaal van meer dan 14 miljard gulden. Spaarders hebben vorig jaar voor 4,7 miljard gulden ingelegd op bedrijfsspaar-rekeningen, iets meer dan in 1997. De spaarloonregeling is de belangrijkste vorm van bedrijfssparen. Bijna driekwart van alle bedrijfsspaarregelingen is een spaarloonregeling.

Minder geld gedeblokkeerd

Er is totaal 2,7 miljard gulden terugbetaald op bedrijfsspaarrekeningen. Voor 1,8 miljard gulden is dit gebeurd door deblokkering van de rekening. In 1997 werd er nog voor ruim 2,3 miljard gulden gedeblokkeerd. Volgens de wet is deblokkeren alleen mogelijk bij aankoop van een eigen woning als hoofdverblijf, het voldoen van premies voor een levensverzekering of bij het beëindigen van de dienstbetrekking.

In 1998 zijn voor het eerst bedragen vrijgekomen zonder dat er sprake is van een deblokkering. Het vrijgekomen bedrag in 1998 bedraagt 900 miljoen gulden. Dit is slechts 40% van het in 1994 gestorte bedrag.

Technische toelichting

De gegevens over bedrijfssparen betreffen spaarregelingen bij banken in het kader van de Wet Bedrijfsspaarregelingen 1994.

Bedragen die op een bedrijfsspaarrekening zijn ingelegd vallen in principe pas na vier jaar vrij. Dit was op zijn vroegst dus januari 1998. Het moment van vrijvallen van het ingelegde bedrag verschilt per bank. Vier kalenderjaren, 16 kwartalen of 48 maanden worden als maatstaf gehanteerd. Dit kan in de praktijk betekenen dat het tegoed voor maximaal 5 jaar, 17 kwartalen of 49 maanden vaststaat.

De gegevens voor 1998 zijn gebaseerd op de monetair-financiële instellingen (mfi ‘s) die een rapportageplicht aan De Nederlandsche Bank hebben. Bij deze mfi’s is 99% van het totale spaargeld ondergebracht.

Deel: ' Spaartegoed neemt fors toe in 1998 '
Lees ook