Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO077
Datum: 14 april 1999

Speciaal spreekuur voor jongeren op 22 april

Op donderdag 22 april 1999 houdt wethouder Arnold Keijzer een speciaal jeugdspreekuur in wijkgebouw de Flat aan de Burgemeester Schwartzlaan in Maassluis-West. Het spreekuur is van 20.00 tot ongeveer 21.00 uur. Jongeren die hem iets willen voorleggen, een vraag hebben, met een probleem zitten of een idee of voorstel willen opperen, kunnen zonder een afspraak te maken het spreekuur bezoeken. Ouders van wie de kinderen altijd mopperen op de gemeente, kunnen hun kinderen gerust naar het spreekuur sturen. En ook ouderen die iets over jongeren(beleid) met wethouder Keijzer willen bespreken zijn van harte welkom.

Wethouder Keijzer, die onder andere jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft, wil meer met jongeren in Maassluis in contact komen. De jongeren moeten de weg naar de gemeente weten te vinden, en de gemeente moet meer de kans hebben om jongeren uit te leggen welk beleid de overheid voert en waarom. Het gemeentebestuur is er immers voor jong en oud in Maassluis.

Het jeugdspreekuur zal op regelmatige basis worden gehouden door wethouder Keijzer. Overigens kunnen jongeren zelf ook voorstellen aandragen om op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip een jeugdspreekuur te houden. Suggesties zijn welkom. Voor meer informatie kan men terecht bij mevrouw T. Ramdjan van de afdeling welzijnszaken in het stadhuis, telefoon 5931817.

Laatste wijziging: 14 April 1999

Deel: ' Speciaal spreekuur voor jongeren Maassluis '
Lees ook