COA

Speciaal Telefoonnummer Opvang Asielzoekers

Speciaal Telefoonnummer Ten Behoeve Van Opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stelt een speciaal telefoonnummer open voor gemeenten, woningbouwcorporaties en andere organisaties die woonruimte aanbieden in verband met de opvang van etnisch Albanezen uit Kosovo. Het telefoonnummer is 013 - 5809919.

Door de komst van ontheemden uit Kosovo is urgent behoefte aan uitbreiding van de opvangcapaciteit van het COA. Het COA verzoekt dringend om een groot aantal woningen die gebruikt kunnen worden voor de opvang en om extra mogelijkheden om opvanglocaties in te richten.

Zoals bekend heeft de Nederlandse regering na overleg met het vluchtelingencommissariaat van de Verenigde Naties, de UNHCR, besloten tijdelijk opvang te bieden aan in eerste instantie 1.000 etnisch Albanezen uit Kosovo. Dit aantal kan later worden verhoogd tot 2.000.

Onder verantwoordelijkheid van het COA zal vooralsnog een eerste collectieve opvang plaatsvinden in een drietal tijdelijke voorzieningen in Ermelo, Ter Apel en Raamsdonksveer. De opvang van ontheemden in deze locaties is in principe bedoeld voor een periode van vier tot zes weken. Na deze periode zullen de etnisch Albanezen uit Kosovo in aanmerking komen voor vervolgopvang in de reguliere opvanglocaties van het COA.

Het COA vraagt gemeenten, woningbouwcorporaties en andere organisaties dringend om hun medewerking. Daarvoor kan men vanaf maandag 26 april bellen naar het speciaal opengestelde telefoonnummer: 013 - 5809919.

26 apr 99 13:27

Zoekwoorden:

Deel: ' Speciaal telefoonnummer voor opvang asielzoekers '
Lees ook