Provincie Noord-Brabant

 |            | |Persbericht          | |            | 
 |Datum   | |22 december | |2009   | |Nummer  | |276   | 

Provincie wil effectiever toezicht:
Speciaal telefoonnummer voor schoner buitengebied

Vuilnis in het bos, een kapotte koelkast langs een sloot, lawaai van een houseparty, motorcrossers op de heide, hennepplanten in het maisveld of stroperij van wild. Overtredingen die in het Brabantse buitengebied plaatsvinden, waar mensen last van hebben en waar de natuur onder lijdt. Via het telefoonnummer 0900- 99 65 432 kan iedereen dit soort overtredingen melden en komt een speciaal handhavingsteam in actie.

Het buitengebied van Zuidoost-Brabant omvat zo'n 200.000 hectare platteland en natuur. Een groot gebied om toezicht op te houden. Daarom wordt de hulp van inwoners ingeroepen om misstanden te melden. Hoe meer mensen hun ogen en oren inzetten, des te meer overtredingen kunnen worden aangepakt.
In het buitengebied is veel regelgeving van toepassing waardoor toezicht door veel verschillende bevoegde gezagen plaatsvindt. De provincie heeft daarom het initiatief genomen voor 'Samen Sterk in het Buitengebied'. Provincie, gemeenten in Brabant Zuidoost, waterschappen, de algemene inspectiedienst (AID), politie en terreinbeheerders werken samen om overtreders in het buitengebied effectiever aan te pakken.
De SRE Milieudienst voert het project in opdracht van de samenwerkende partners uit. Ook de provinciale milieuklachtencentrale is erbij betrokken.

Handhavingsteam

Er is een speciaal handhavingsteam dat nauw samenwerkt met alle instanties die toezicht houden in het buitengebied. Het team signaleert zelf overtredingen, ontvangt meldingen van derden, gaat op onderzoek uit en schakelt andere partijen in.
Gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen: 'Zo zorgen we dat er een grotere pakkans is voor overtreders en het landelijk gebied schoner en veiliger wordt'.


Einde persbericht
Informatie over het project Samen Sterk in het Buitengebied vindt u op de internetsite van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl/samensterk

Deel: ' Speciaal telefoonnummer voor schoner buitengebied '


Lees ook