Special van Historisch tijdschrift FRYSLÂN


(19de jaargang, nr.5, september 2013)
Friesland en de Gouden Eeuw


FRIESLAND, 20130911 -- Een ‘uitbarsting van ondernemingslust’ en ‘adembenemende ideeënrijkdom’ zijn stevige termen die passen bij de cruciale periode in de vaderlandse geschiedenis, het laatste stuk van de 16de en de eerste helft 17de eeuw. De nog altijd verbijsterende hoogtijdagen speelden in Holland, Zeeland, maar zeker ook in Friesland. De pas verschenen special van Frieslands enige historische tijdschrift, Fryslân, ontrukt deze episode aan de vergetelheid.

De special, ‘De Gouden Eeuw van Friesland’, valt niet toevallig samen met de opening van het Fries Museum, dat de komende twee jaar veel aandacht aan de 17de eeuw besteedt. In de dubbeldikke editie (72 pagina’s, overdadig geïllustreerd) staan bijdragen van eminente vaklui:

Yme Kuiper, Hans Goedkoop, Hotso Spanninga, Ruud Spruit, Joop W. Koopmans, Rudi Ekkart, Goffe Jensma, Arjen Dijkstra, Wiebe Bergsma, Mirjam de Baar, Piet Bakker, Marlies Stoter, Peter Karstkarel, Philippus Breuker, Harm Nijboer, Meindert Schroor, Femme Gaastra, Doeke Sijens, Hans Koppen, Hanno Brand en Kees Kuiken.

[Cover Fryslân, het historische tijdschrift, editie september 2013]


Fryslân, het historische tijdschrift, editie september 2013, is nu te koop!


Deel: ' Special van Historisch tijdschrift FRYSLÂN '
Lees ook