PERSBERICHT

Speciale training ontwikkeld voor vrachtwagenproef van ministerie van Verkeer en Waterstaat

Vakopleiding Transport en Logistiek verzorgt training voor proef met langere en zwaardere vrachtwagens

In het najaar van 1999 verzorgt Vakopleiding Transport en Logistiek de training voor chauffeurs van circa vijftien vrachtwagencombinaties. Deze chauffeurs zullen onder strenge voorwaarden eind 1999 deelnemen aan een proef met Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Overigens kunnen zich hiervoor nog bedrijven aanmelden.

Belangrijkste argumenten voor de LZV's zijn mogelijk positieve gevolgen voor milieu en congestie. Het gespecialiseerde opleidingsinstituut voor Transport en Logistiek heeft hiervoor een speciale eendaagse training ontwikkeld, waarin beladen, kijktechniek, stuurtechniek en manoeuvreren met de voertuigen centraal staat.

Het besluit tot de proef is gebaseerd op een aanvullend advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ten aanzien van veiligheidsaspecten. Het project LZV's is gestart om mogelijke positieve gevolgen te onderzoeken voor milieu (minder voertuigbeweging en energiegebruik, emissies) en congestie. De combinaties zijn maximaal 25,25m lang en wegen maximaal 60 ton: circa 10 ton zwaarder en 6,50 meter langer dan de huidige wetgeving toestaat.

Voorselectie en training

De vijftien transportbedrijven die aan de proef met Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's) gaan deelnemen, moeten vooraf aan strenge eisen voldoen. Hiertoe zullen potentiële bedrijven hun chauffeurs eerst aan de training Defensief Rijden van Vakopleiding Transport en Logistiek laten deelnemen. Tijdens deze training worden de chauffeurs onder andere beoordeeld op stressbestendigheid en behendigheid. Na deze voorselectie zullen de chauffeurs een speciale training voor de proef met LZV's volgen.

Het theoriegedeelte van de training behandelt highlights over verkeerstheorie en specifieke zaken rondom lange en zware voertuigen (lading, kijk- en stuurtechniek) en de omgang met andere weggebruikers. In het praktijkgedeelte krijgt elke cursist een instructierit inclusief manoeuvreren, toegesneden op het traject dat daadwerkelijk in de pilotfase wordt afgelegd. De training wordt afgesloten met een praktijk- en theorietoets van het CBR/CCV. Medio 2000 zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat de proef afsluiten.

Praktijktrainingen voor chauffeurs

De training Defensief Rijden voor deelnemers aan de proef met Langere en Zwaardere Vrachtwagens maakt onderdeel uit van het pakket praktijktrainingen van Vakopleiding Transport en Logistiek. Dit pakket omvat daarnaast Zuinig Rijden, Beladen van Vrachtauto's, Ladingdocumenten in de Praktijk, Sociale Vaardigheden, Praktische Talenkennis en Manoeuvreren. De trainingen zijn ontwikkeld vanuit de behoefte uit de bedrijfstak beroepsgoederenvervoer en spelen in op de snelle technologische ontwikkelingen. Behalve de taaltraining, duren alle trainingen één of twee dagen. Alle trainingen zijn te volgen op diverse praktijkopleidingslocaties van de Vakopleiding verspreid in Nederland. Voor meer informatie belt u gratis met 0800-1442 of bekijkt u onze website op www.vtenl.nl

Deel: ' Speciale training ontwikkeld voor vrachtwagenproef '
Lees ook