Programmabureau Advies Overheid.nl

Speciale websites voor Groningse stadswijken

Wie op zoek is naar een woning in een bepaalde wijk kan in Groningen tegenwoordig ook informatie vergaren op internet. Steeds meer stadswijken in Groningen hebben een eigen website.

Een voorbeeld daarvan is de website van de stadswijk Kostverloren. De inwoners van die wijk hebben zelf het initiatief genomen tot de website en zorgen er voor dat de informatie ook actueel blijft. Men heeft er ook een enqueteformulier waar mensen kunnen aangeven hoe ze denken over de wenselijkheid van een 30 km gebied.\

Een ander voorbeeld is de website van de nieuwbouwwijk Gravenburg. Deze heeft zelfs een weersrubriek. Al zal het klimaat er in Gravenburg weinig anders zijn dan in de rest van Groningen. Ook is er een overzicht van activiteiten van bewonerscommissies.

Een overzicht van alle wijk-websites is te vinden op het adres: www.dsg.nl.

www.ictu.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Speciale websites voor Groningse stadswijken '
Lees ook