expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

MINOS:Specifieke doelgroepen bij Wereld Water Forum

Den Haag, 8 september 1999 - Tijdens het Tweede Wereld Water Forum dat in maart 2000 in Nederland zal worden gehouden, komen niet alleen politici en waterdeskundigen aan het woord. Nadrukkelijk worden ook specifieke doelgroepen als jongeren, vrouwen, maar ook het bedrijfsleven in de gelegenheid gesteld om hun stem te laten horen. Dit maakte mr. J.N.M. Richelle, Directeur-generaal Internationale Samenwerking vandaag namens minister Herfkens bekend tijdens de oprichtingsvergadering van het Netherlands Water Partnership in Delft.

Het Wereld Water Forum wordt op dit moment inhoudelijk voorbereid door de Wereld Water Commissie, waarvan Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje erelid is. Naast het vaststellen van de belangrijkste thema's is het van groot belang zoveel mogelijk groepen in de samenleving actief te laten participeren in het bedenken van oplossingen voor de mondiale waterproblematiek. Zo wordt voor het bedrijfsleven gewerkt aan een 'CEO panel' waarin de top van grote multinationals vanuit hun specifieke optiek naar de voorbereidingen van de conferentie gaan kijken.

Het Wereld Water Forum wordt in maart 2000 georganiseerd in Den Haag. Parallel aan dit Forum vergaderen politiek verantwoordelijken voor water en hoofden van VN instellingen in een ministersconferentie over de politieke ondersteuning van mogelijke oplossingen voor watervervuiling, watertekort, wateroverlast en waterverdeling.

Deel: ' Specifieke doelgroepen bij Wereld Water Forum '
Lees ook