Werven op internet maakt spectaculaire groei door

27% van het bedrijfsleven maakt gebruik van internet bij het werven van personeel. 37 % van alle bedrijven verwacht in de komende 12 maanden gebruik te gaan maken van internet bij het werven van personeel. Dit blijkt uit recent onderzoek van Heliview onder 631 bedrijven in Nederland. Internet kan op diverse manieren worden ingeschakeld: een vacature kan worden geplaatst op een vacaturesite, op de website van een werving- en selectiebureau of uitzendbureau, of op de bedrijfseigen website wordt melding gemaakt van de vacature. JobNews het meest ingeschakeld bij werving
Van de bedrijven die gebruik maken van een vacaturesite bij het werven van personeel blijkt 50% de site van JobNews in te schakelen. Een enorme groei: bij het onderzoek in maart 1999 lag dit percentage op 33. De redenen die bedrijven geven om gebruik te maken van webwerving zijn: de snelheid van het medium, het ontvangen van sollicitatiebrieven van geschikte kandidaten en het feit dat webwerving goedkoper is dan andere wervingsmethoden. Heliview verwacht dat de komende 12 maanden het gebruik van vacaturesites nog sterk zal toenemen. Top of mind: JobNews
Gevraagd aan welke site men het eerst denkt als het gaat om vacaturesites, scoort JobNews, met afstand, de grootste top of mind-bekendheid. Van alle respondenten denkt 13% als eerste aan JobNews. Heliview is een bureau voor marktonderzoek en marketingadvies uit Breda. Webwerving II is de tweede editie van het onderzoek naar de stand van zaken in en de te verwachten ontwikkelingen naar de plaatsing van personeelsadvertenties in het algemeen en het gebruik van vacaturesites in het bijzonder.

Aantal bezoekers meer dan verdubbeld
De afgelopen 12 maanden is het bezoekersaantal van JobNews meer dan verdubbeld. Was er in oktober 1998 nog sprake van 108.117 bezoekers. In oktober 1999 hebben 272.582 bezoekers de site van JobNews bezocht.

JobNews BV is een elektronische uitgeverij op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en is onder meer exploitant van de gelijknamige vacaturesite op Internet. JobNews BV is een werkmaatschappij van Wolters Kluwer, Nederlands grootste uitgever van professionele informatie. JobNews werkt samen met 60 andere sites. Voorbeelden zijn Automatisering Gids, Nima, MilieuOnline, Quote, Adformatie, Businessnet, Binnenlands Bestuur, Marketeer en het Nederlands Juristenblad.

Deel: ' Spectaculaire groei werven personeel op Internet '
Lees ook