Spectaculaire resultaten in natuurgebieden


DE BILT, 20110608 -- Het boswitje in de Tuspeel in Limburg, de beekoeverlibel bij het Verbrande Bos in Staverden en de moerassprinkhaan op vochtige heidevelden. Dat zijn enkele prachtige resultaten van 20 jaar EGM door de provinciale Landschappen.

In de afgelopen twintig jaar hebben de twaalf provinciale Landschappen belangrijke bijdragen geleverd aan het herstel van de natuur. Dit konden zij mede doen door het subsidieprogramma Effect-Gerichte Maatregelen (EGM). Deze maatregelen richten zich op het tegengaan van de gevolgen van verdroging, verzuring en vermesting van natuurgebieden.

De resultaten zijn gepubliceerd in Boven verwachting II en laten zien dat bedreigde fauna zich boven verwachting goed kan herstellen na het nemen van herstelmaatregelen. Naast de resultaten van de monitoring door de jaren heen, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden een beschrijving gegeven van het succes van de EGM-maatregelen. Er zijn in totaal 100 plekken bezocht, verdeeld over 56 terreinen. Het onderzoek richtte zich met name op vlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen.
Directeur Hank Bartelink van De12Landschappen: "De resultaten tonen niet alleen de waarde van de inzet van mensen en middelen voor natuur; omgekeerd geldt evenzeer dat effectgerichte maatregelen nodig blijven zolang de milieucondities niet verbeterd zijn. Het feit dat de EGM-regeling in 2009 door de rijksoverheid is afgeschaft, moet ons allen dan ook grote zorgen baren daar waar het gaat om de kwaliteit van de natuur."

Nota bene: dit boekje volgt op het eerste deel (Boven Verwachting I) dat De12Landschappen in 2009 deed uitgaan over dit onderwerp. Deel I beschreef de terugkeer van tal van bedreigde plantensoorten van de Rode Lijst na de EGM-maatregelen.

De12Landschappen is het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale Landschappen: Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen, Het Flevo-landschap, Het Utrechts Landschap, Landschap Noord-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Het Zeeuwse Landschap, Het Brabants Landschap en Het Limburgs Landschap. 


Deel: ' Spectaculaire resultaten in natuurgebieden '
Lees ook