Euronext deelt mee - 18/07/2002

Spector N.V. / Photo Hall N.V.- Fusie door opslorping van de vennootschap Photo Hall door Spector via omruiling- Opneming van de nieuwe gewone aandelen voortkomend uit de fusie. - Schrapping van de gewone aandelen Photo Hall.

Spector - gewone aandelen ISIN code : BE0003663748 SVM code : 3663.74 Stock code : SPEC Photo Hall - gewone aandelen Code ISIN : BE0003729432 Code SVM : 3729.43 Code Stock : PHO Onder voorbehoud van de beslissingen die zullen genomen worden door de BAV van 19-07-2002 door de vennootschappen Spector en Photo Hall, zal vanaf 22-07-2002 door omruiling van effecten worden overgegaan tot : 1) De fusie door opslorping van de vennootschap Photo Hall door de vennootschap Spector en de toekenning van nieuwe aandelen in de verhouding van: 1 nieuw gewoon aandeel Spector, coupon nr 11 tot 27 aangehecht, tegen 1 gewoon aandeel Photo Hall, coupon 5 tot 30 aangehecht. - Coupures: de nieuwe gewone aandelen zullen in coupures van 1 -5 en 25 uitgegeven worden.
-N.B.: Voor de houders van aandelen op naam evenals voor de aandeelhouders waarvan de effecten Photo Hall werden ondergebracht op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon, zullen de nieuwe effecten Spector, die uit de fusie voortkomen, automatisch worden toegekend. - Kosten: De omruiling zal gratis uitgevoerd worden bij de loketinstellingen met uitzondering, behalve desgevallend, het forfaitaire bedrag verschuldigd in geval van materiële levering van de effecten, zijnde EUR 10,- (+ BTW van 21%) per verrichting bij KBC Bank en Fortis Bank en EUR 12,5 (+ BTW van 21%) per verrichting bij BBL.
-N.B.: De kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen dan de hieronder vermelde instellingen, bij wie aanvragen van omruiling zouden worden ingediend, zijn ten laste van de aandeelhouder. - Prospectus: beschikbaar vanaf 17-07-2002 bij de hieronder vermelde loketinstellingen. - Loketinstellingen: KBC Bank CBC Banque BBL Fortis Bank. 2) OPNEMING vanaf 22-07-2002 Op Continumarkt - Groep A1  van 1.180.355 nieuwe gewone aandelen Spector cp. 11 agh., nr. 5.580.899 tot en met 6.761.253, uitgegeven ter vergoeding van de inbreng van de opgeslorpte vennootschap Photo Hall. Bijgevolg zal vanaf 22-07-2002: - het aantal opgenomen gewone aandelen op de Eerste Markt van Euronext Brussels van 4.796.925 naar 5.977.280 gebracht worden. 3) SCHRAPPING : Op Dubbele Fixingmarkt - Groep A5 De 1.247.777 gewone aandelen Photo Hall zullen worden geschrapt van de Eerste Markt van Euronext Brussels op 19-07-2002 na beurs. - Financiële Dienst: KBC Bank CBC Banque BBL Fortis Bank.

Bron: Euronext Brussels
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' Spector N.V. / Photo Hall N.V.- Fusie door opslorping van de vennoot.. '
Lees ook