Spector Photo Group - Persbericht 8 mei 2002 - p. 1/3

SPECTOR PHOTO GROUP N.V. * Kwatrechtsteenweg 160 * 9230 Wetteren * Belgium * HRD 24107 * BTW BE 405 706 755

SPECTOR PHOTO GROUP
RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2002

Spector neemt nieuwe start na ingrepen van 2001

WETTEREN, 30 mei 2002 - Spector Photo Group haalde in het eerste kwartaal van dit jaar, bij een groepsomzet van 82,2 miljoen, een operationeel resultaat van (0,4) miljoen. Het betreft het eerste kwartaal waarin de inmiddels verkochte groothandelslaboratoria in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk niet meer op het resultaat wogen. Inclusief die 11 groothandelslaboratoria werd er in het eerste kwartaal vorig jaar een operationeel resultaat opgetekend van (6,4) miljoen. Voor vergelijkbare activiteiten (exclusief de omzet van de verkochte entiteiten) bedroeg het operationele resultaat voor het eerste kwartaal 2001 nog (0,8) miljoen. Het gaat dus tweemaal over een verbetering, al houdt het seizoensgebonden karakter van de activiteiten ook nu nog het operationeel resultaat logischerwijze lichtjes negatief.
Omzetgroei in Mail Order en Retail
Ondanks het uitblijven van een wezenlijk economisch herstel tijdens het eerste kwartaal van 2002, tekenden zowel de Mail Order- als de Retail-entiteiten toch een lichte omzetgroei op. De gebalanceerde spreiding van deze activiteiten -zowel geografisch als naar productcategorien- heeft hiermee nogmaals haar waarde bewezen. De omzetgroei in de Mail Order- en Retail-entiteiten werd evenwel geneutraliseerd door de omzetdaling van de ondersteunende activiteiten in het algemeen, en van de groothandelsactiviteiten in Frankrijk (Sacap France) in het bijzonder. Nadat de Franse groothandelsactiviteiten op het vlak van photofinishing vorig jaar werden verkocht, werden de resterende Franse groothandelsactiviteiten van fotogebonden handelsgoederen geherstructureerd naar meer rendabele omzet, wat op korte termijn resulteert in een terugval van die omzet.
Effect van schuldafbouw zichtbaar op niveau van financile resultaten Eind vorig jaar kon Spector Photo Group zijn financile schulden met 82 miljoen verminderen. Deze schuldafbouw leidt in het eerste kwartaal van dit jaar al tot een daling met 17,3% van de interestkosten op financile schulden. Daarnaast hadden in het voorbije kwartaal nog twee factoren een gunstige invloed op de financile resultaten.Het gaat in eerste instantie om 0,9 miljoen gunstige wisselkoersverschillen, hoofdzakelijk van de Zweedse kroon ten opzichte van de euro. In tweede instantie werd er dit kwartaal een terugname van waardeverminderingen geboekt ten gevolge van een opwaartse waardering van de eigen aandelen en de aandelen Photo Hall in portefeuille - goed voor 0,5 miljoen financile opbrengsten. Embargo tot 30 mei 2002 - 17.45 h
Spector Photo Group - Persbericht 30 mei 2002 - p. 2/3 Beide voorgaande factoren werden vorig jaar pas bij de halfjaarresultaten verwerkt, waardoor een lineaire vergelijking van de financile resultaten voor het eerste kwartaal 2002 ten opzichte van 2001 geen geheel correct beeld oplevert. Voor hetzelfde kwartaal vorig jaar levert een pro forma-berekening van de aandelen in portefeuille tegen de toenmalige beurskoersen per 31 maart 2001, een negatief effect op van (0,87) miljoen, dat in de kolommen B en C van onderstaande tabel onder het financieel resultaat is verwerkt. Niet-geauditeerde
managementcijfers
in ('000)

(PDF bestand niet goed converteerbaar, voor betere presentatie zie het origineel) A
Januari-maart
2002
B
Januari-maart
2001
(vergelijkbare
activiteiten)
C
Januari-maart
2001
(inclusief 11
verkochte labs)
D
Verschil
A/B
Geconsolideerde omzet 82 237 84 849 115 243 (3,1)% Omzet Mail Order-entiteiten 23 046 22 285 22 285 +3,4% Omzet Retail-entiteiten 51 137 50 783 50 783 +0,7% Omzet uit andere activiteiten 8 054 11 782 42 175 (31,7)% Operationele Cashflow (EBITDA)* 6 769 6 739 4 346 +0,4% Als % van de groepsomzet 8,2% 7,9% 3,8%
Afschrijvingen 7 173 7 547 10 771 (5,0)%
Operationeel Resultaat (EBIT) (404) (808) (6 425) +50,0% Als % van de groepsomzet (0,5)% (1,0)% (5,6)%
Financieel resultaat*** (1 152) (2 988) (2 988)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening** (1 556) (3 796) (9 413)
* Bedrijfsresultaat + afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
** Operationeel Resultaat - Financieel Resultaat (vr belastingen)
*** Voor kolom B werd pro forma hetzelfde bedrag als voor kolom C genomen 2
Om ze t e e rs te kw a rta a l 2 0 0 2
in '000
23046
51137
8054
Mail Order Retail Andere activiteiten
Vooruitzichten
Op basis van deze kwartaalcijfers behoudt Spector Photo Group zijn vooruitzichten voor 2002, waarbij de resultaten uit de kernactiviteiten 2001 (exclusief de omzet van de entiteiten die in de loop van 2001 werden verkocht) als richtsnoer gelden. Voorzichtigheid blijft geboden, aangezien het nog steeds wachten blijft op een echt wezenlijke heropleving van de economie.
Embargo tot 30 mei 2002 - 17.45 h
Spector Photo Group - Persbericht 30 mei 2002 - p. 3/3 Andere nieuwswaardige feiten
In de loop van het voorbije kwartaal heeft de business unit Photo Hall een on-line photoprintdienst gelanceerd via haar internetsite (www.photohall.be). Deze module biedt de klanten van Photo Hall de mogelijkheid om hun digitale opnamen via het internet door te seinen naar de website van Photo Hall en afdrukken te bestellen. De Photo Hall-klant kan op het scherm het dichtstbijzijnde winkelpunt van Photo Hall aanklikken, waar hij zijn fotoprints gaat afhalen. Deze dienst kende in 2001 bij vele andere business units van Spector Photo Group een exponentile groei.
Tevens heeft Spector Benelux een nieuw marketing- en mediaplan uitgewerkt om het Spector-merk te ondersteunen bij de consumenten. Dit is conform de versterkte klemtoon die de gehele groep op haar business-to-consumer strategie legt. De lancering van dit plan is voorzien voor 12 juni aanstaande. (*)
Voor aanvullende informatie:
Chris Van Raemdonck
Tel. 09/365 98 10 of 0497/592 735
E-mail: vanraemdonckc@spector.be
www.spectorphotogroup.com
Publicatie halfjaarresultaten: 12 september 2002

* Een apart persbericht over dit onderwerp is gepland voor 12 juni 2002.

Deel: ' Spector neemt nieuwe start na ingrepen van 2001 '
Lees ook