VVD

Hans Dijkstal in Assen

In zijn speech op de bijeenkomst in Assen ging VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal in op de volgende zaken:

Al in het najaar, maar ook bij de start van de campagne heb ik de vrees geuit dat de groei van de economie zou kunnen tegenvallen. Nu stelt het Centraal Planbureau de groeiverwachting bij van 2,25% naar 2%.

Ik maak mij zorgen over de ontwikkelingen in Duitsland. Niet alleen over de loonontwikkeling, die effect heeft op de groei, maar vooral over de Duitse minister van Financien Lafontaine:
* Zijn binnenlands beleid

* Zijn euro-beleid (ruzie met Duisenberg);
* De Duitse bemoeienis met het rente-beleid van de Europese Centrale Bank, de onzalige gedachte de wisselkoersen van de yen, de dollar en de euro te verbinden (strijdig met de prijsstabiliteit in de EU, bovendien een riskante interventie-politiek).

De ontwikkelingen in Duitsland hebben gevolgen voor de Nederlandse economie!

Ik maak mij ook zorgen over de uitgavenontwikkeling. De omvang van de asielzoekers gaat in 1999 1 miljard méér kosten dan voorzien. Ook de schade van de wateroverlast kost omstreeks 1 miljard gulden incidenteel. Dit komt bovenop de al geraamde aardgastegenvaller van
2,25 miljard gulden.

En dan de risico's: de ontwikkeling van ambtenarensalarissen en de bezuinigingen in de volksgezondheid van 700 miljoen geneesmiddelen en
500 miljoen medische hulpmiddelen.

Ik uit ook mijn zorgen over de positie van de PvdA. De Minister-President zegt dat de (financiele) afspraken in het regeeraccoord "vrij precies" zijn. Melkert daarentegen zegt "het regeeraccoord in geen spoorboekje". Hij wil de VVD en D66 aanspreken op de recente belastingmeevaller (in 1998 1,8 miljard). Niks aanspreken! Er was al afgesproken in het regeeraccoord dat inkomstenmeevallers die betrekking hebben op 1998 volledig voor extra tekortreductie worden benut (zie pag.72).

De Voorjaarsnota vormt een "uitgelezen moment om een paar nieuwe afspraken te maken". De VVD wil eerst de 'oude' afspraken (het regeeraccoord) volledig uitvoeren!

De VVD roept op:

* Zelfbeheersing handhaven, behoedzaamheid
* Het strikt volgen van de afspraken over uitgavenkader, tekortreductie en lastenverlichting.

Als alles meevalt is er nog geld genoeg over voor uitgavenverhogingen !

Deel: ' Speech Hans Dijkstal in Assen '
Lees ook