NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars

NIEUWS Persbericht NVB: Flexibiliteit bij planontwikkeling nieuwe woonwijk noodzakelijk Tijdbom onder huidig grondbeleid

De wereldeconomie schuifelt langs de rand van een recessie. De kans is aanwezig dat de aanslag in de Verenigde Staten het laatste zetje geeft. Het is daarom noodzakelijk dat gemeenten en projectontwikkelaars woningbouwplannen zo flexibel mogelijk houden en geen verplichtingen aangaan die niet te overzien zijn. Dat geldt ook voor het toepassen van de grondquote. Want onder de wijze waarop het grondbeleid nu op veel plekken in Nederland wordt toegepast, tikt een tijdbom, die alle partijen duur kan komen te staan.

Aldus Ing. H.J. van Harssel, voorzitter van NVB, Vereniging van Projectontwikkelaars, tijdens het jaarcongres Trends in de woningmarkt, woensdag 3 oktober in het Hotel Okura in Amsterdam. De vraag naar het product koopwoningen wordt behalve door rationele overwegingen als koopkracht ook bepaald door lastige begrippen als vertrouwen en gevoel. En juist deze begrippen hebben door de recente wereldgebeurtenissen een fikse knauw gekregen. Zelfs als de internationale economie de klap van de terroristische aanslagen in de VS snel te boven komt, schuilt er een risico in een mogelijk geschaad vertrouwen. Niet de basissegmenten maar juist de luxe segmenten blijken dan het meest gevoelig voor veranderingen in het zogenoemde sentiment.

Van Harssel: Jongeren willen graag verhuizen maar kunnen de huidig hoge prijzen nauwelijks meer opbrengen. Ouderen hebben vaak genoeg vermogen en koopkracht om zich luxe te permitteren, maar het gros van hen zijn dromers en willige prooi voor sentimenten. Gingen we er dus tot voor kort van uit, dat vooral de topsegmenten de beste afzetmogelijkheden boden, in onzekere tijden is afzetbaarheid óók in het topsegment niet altijd vanzelfsprekend.
Volgens NVB is het daarom noodzakelijk om plannen zo flexibel mogelijk te houden. Leg je als producent én gemeente als het even kan niet lang vast met verplichtingen die niet zijn te overzien. Meer dan nu zal succes bepaald gaan worden door het vermogen van partijen tot kostenbewustzijn en het in de huid kruipen van de consument.

In de visie van NVB schuilt ook in de wijze waarop in Nederland het grondbeleid wordt toegepast een gevaar. De grondquote, oftewel wat de grond mag kosten als percentage van de stichtingskosten, is volgens NVB om diverse redenen al een zeer omstreden systeem. Van Harssel: Maar de grondquote zal pas echt rampzalige trekken krijgen als de markt omslaat, bij dalende verkoopprijzen en naijlende bouwkosten. De verliezen lopen voor alle partijen dan flink op met alle gevolgen van dien. De NVB adviseert daarom ook hier alle partijen zo flexibel mogelijk om te gaan met het toepassen van de grondquote. Dus liever de quote toepassen op cascos of folderprijzen, dan het meerwerk in de quote onderbrengen. Én vooral, zo benadrukt Van Harssel, maak duidelijke afspraken over de verdeling van winst en risico. De bouwproductie dreigt met 55.000 woningen volgend jaar op een naoorlogs dieptepunt terecht te komen. Van Harssel waarschuwt dat Remkes eis, particulier opdrachtgeverschap op uitbreidingslocaties mogelijk te maken, niet zal bijdragen aan het vlottrekken van de bouwproductie. Integendeel. Gemeenten en marktpartijen zullen nog meer vastlopen dan zij nu al doen. De productie zal dus nóg meer inzakken. Met als uiteindelijke resultaat: nóg minder keuzemogelijkheden voor de klant. Dat wat we nastreven zullen we verder van verwijderd raken dan ooit.

De NVB-voorzitter roept verder alle partijen in het bouwproces op beter samen te werken en het huidige wantrouwen overboord te zetten. Het is niet alleen de gemeente, de corporatie of de ontwikkelaar, maar de samenwerkende ketens die bepalen of projecten succesvol zijn. Elkaar wat gunnen hoort daarbij.

---

---

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
NVB Vereniging voor projectontwikkelaars, Drs. N. Rietdijk, telefoon 070-386 02 04

---

Deel: ' Speech tijdens jaarcongres Trends in de woningmarkt '
Lees ook