Gemeente Amersfoort29 maart 2000

Speelplaatsen Stadskwartier Nieuwland aangepast

De gemeente Amersfoort laat tussen 21 maart en eind mei 13 speelplaatsen in het Stadskwartier en Hoge Hoven in Nieuwland aanpassen. De speelplekken worden aangepast omdat de normen voor veiligheid en beheer zijn aangescherpt. Bij de overige speelplaatsen in Nieuwland is al bij de aanleg uitgegaan van de strengere normen. De verbetering van speeltuinen in andere wijken startte al in 1999. Deze verbeteringen worden in 2001 afgerond. De mensen die vlakbij een speeltuin wonen, krijgen apart bericht.

Op vier speelplekken blijft veel regenwater staan na een regenbui, omdat ze verdiept zijn aangelegd. Deze locaties worden opgehoogd of voorzien van drainage. Onder een aantal speeltoestellen komt een zachte ondergrond van zand. Zand is goed materiaal om de val te dempen. Bovendien kunnen kinderen er leuk mee spelen en spoelen verontreinigingen snel door na een regenbui. Ook wordt bij een aantal toestellen de zogenaamde 'vrije valruimte' vergroot. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen bij een eventuele val op een obstakel terecht komen, zoals een ander toestel of een betonnen opsluitband. Tot slot krijgen twee speelplaatsen een hekwerk langs de openbare weg om te voorkomen dat kinderen direct de weg oprennen.

Vereenvoudigen beheer
De vereenvoudiging van het beheer heeft betrekking op de afwerking van paden, straatmeubilair en zandondergronden onder speeltoestellen. In Nieuwland is veel halfverharding (Gralux) toegepast op de paden. Nadeel van dit materiaal is dat gras er makkelijk ingroeit. Daarom wordt er een betonnen band gemaakt tussen het gras en het pad, om de ingroei van gras te bemoeilijken. Verder laat de gemeente veegranden maken om zand gemakkelijker terug te kunnen vegen in de bak en tegels leggen onder banken en prullenbakken.

Deel: ' Speelplaatsen Stadskwartier Nieuwland Amersfoort aangepast '
Lees ook