Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

07/10/2002
Spelregels jongerenontmoetingsplaatsen

Spelregels jongerenontmoetingsplaatsen

Net als vorig jaar zal de politie ook deze zomermaanden toezien op spelregels die gelden voor jongeren op plekken waar zij elkaar ontmoeten. Indien nodig zal de politie (direct) verbaliserend optreden.

Het gaat om de volgende regels: geen geluidsoverlast na 22.00 uur en geen extreme geluidsoverlast voor 22.00 uur, geen alcoholgebruik in het openbaar, drugs gebruiken en drugs dealen is verboden (een joint roken wordt gedoogd, dit is landelijk beleid), geen open vuur maken, geen rommel achterlaten, niets vernielen en bekladden, parkeren volgens de geldende regels en geen groepsvorming bij speelvoorzieningen voor de kleine kinderen.

Ten aanzien van schoolpleinen geldt dat jeugd op werkdagen tot 18.00 uur wordt gedoogd op de schoolpleinen. Uit praktische overwegingen kan er geen onderscheid worden gemaakt in leeftijd. Na 18.00 uur zullen de ingestelde toegangsverboden wel worden gehandhaafd. Wanneer er dus na 18.00 uur jeugd aanwezig is op schoolpleinen zal de politie verbaliserend optreden.

Wanneer u als inwoner van Duiven op bepaalde plaatsen nadrukkelijk overlast ondervindt van groepen jongeren, kunt u in eerste instantie proberen de jeugd daar op aan te spreken. Bij aanhoudende overlast kunt u de politie bellen op telefoonnummer 0900 - 8844 of het spreekuur van de gebiedsagent bezoeken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Spelregels jongerenontmoetingsplaatsen in Duiven '
Lees ook