Gemeente Ubbergen


Spetterend "Water Werkt!" volksfeest in Beek en Ubbergen! Gedeputeerden, dijkgraaf en andere bobo's present bij feestelijke opening
Op Zaterdag 22 juni 2002, 13.00-18.00 uur
Locatie: gemeentehuis, Rijksstraatweg 139 te Beek Het project "Water Werkt in Beek en Ubbergen!" is gericht op mens, natuur en milieu. Het graven in tuinen, weilanden, stoepen en straten heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat op zijn kop gezet in de dorpen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. De finale nadert. Tijd voor een dorpsfeest met en voor de bevolking.

Tussen december 1999 en september 2002 is de loop van het water in en rond Beek en Ubbergen fundamenteel veranderd. Van het regenwater, dat op de woningen en wegen op de stuwwal valt tot aan de verbindingen tussen oude en nieuwe beken en de Waal. Schoon water vloeit niet langer naar de riolering, maar komt ten goede aan natuur, milieu en woonomgeving. Ongeveer 150 actief betrokkenen, 200 huisbezoeken, 250 overeenkomsten met particulieren, 75 vergaderingen, 6000 telefoongesprekken, 25 informatieavonden, 3,5 miljoen Euro, tien subsidiënten, 300 bezoekjes in "het museum" en zes aanbestedingen hebben als resultaat circa 10 hectare nieuwe natuur, vier nieuwe ecologische verbindingszones, vier nieuwe groene en stenen beken samen kilometers lang, twee vistrappen, ruim 400 van de riolering afgekoppelde woningen en bijna 300 miljoen liter bron- en beekwater, dat niet langer naar de riolering stroomt. Water dat nu natuur, milieu en de straat ten goede komt.

Aan de natuurfinale, de uitsmijter van het project, wordt nog hard gewerkt, maar ook dat komt kort na de zomer gereed. Kortom: hoog tijd voor een feestje! Dat wordt gevierd op 22 juni. De gehele bevolking van stuwwal, de dorpen Beek en Ubbergen en andere belangstellenden zijn daar van harte welkom. Aan betrokken deskundigen en bobo's uit binnen- en buitenland zijn zo'n 300 uitnodigingen verstuurd. Het belooft een heel spektakel te worden. Geen lange verhalen te horen, wel voor een spetterend programma, met voor elk wat wils! Een feestcommissie met actieve deelname vanuit de bevolking is druk doende met de voorbereidingen.

Programma

+ 14.00-15.15: grootse opening van "Water Werkt!" met muziek van harmonie en koor, brandweer, luchtkussen, spetterend water, "Water Werkt!" estafette door Beekse en Ubbergse schoolkinderen, hapjes/ drankjes, voordracht van de winnende watergedichten en nog heel veel meer, allemaal in en rond het gemeentehuis.

+ 15.00-18.00: onder deskundige begeleiding kan het resultaat van "Water Werkt!" worden bekeken. In de directe omgeving van het gemeentehuis te voet, via een route waarlangs acteurs en muziekanten zullen zorgen voor een paar verassingen.
Vanaf de Verbindingsweg bij het gemeentehuis vertrekt al vanaf 13.00 uur regelmatig een tweetal gratis treintjes naar Smorenhoek en Ubbergen om daar de "Water Werkt!" resultaten te bekijken. In het gemeentehuis is de hele middag van alles over de achtergronden van het project te zien en wordt de vanaf dat moment voor het publiek toegankelijke "Water Werkt!-Website" onthuld.
En "last but not least" zorgt de Achterhoekse Nederlandstalige jongensband "Licht Ontvlambaar" buiten voor het gemeentehuis vanaf 15 uur voor een spetterend optreden, dat zeker de jeugd zal aanspreken. Kortom: alle reden om uw agenda op die zaterdagmiddag vrij te houden voor "Water Werkt!".
DE VEEGWAGEN KOMT ER AAN
woensdag 19 juni: Berg en Dal en boswegen
woensdag 26 juni: Kekerdom en Leuth
donderdag 4 juli: Beek

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL WORDT WEER OPGEHAALD.

Alleen voor PARTICULIEREN.

Vanaf maandag 24 juni komt de chemokar weer bij u langs om uw apart bewaard klein gevaarlijk afval op te halen.
De kar blijft stilstaan in de diverse straten en in alle dorpen worden standplaatsen ingenomen.

OPHAAL- EN STANDPLAATSEN-ROOSTER.

Voor de route en voor de standplaatsen van de chemokar is het volgende rooster opgesteld:

Dorp UBBERGEN.
Ophaaldienst: maandag 24 juni, voor de middag
Standplaats: parkeerterrein Thilman Werenbertszstraat van 11.45 tot 12.45 uur.

Dorp BEEK
Ophaaldienst: maandag 24 juni, gedeeltelijk voor de middag en na de middag in het gebied tussen P.C.Hooftstraat-Oude Gracht-De Ravenberg-Rijksstraatweg.

Dinsdag 25 juni, voor de middag en zo nodig ook nog na de middag de rest van het dorp.
Standplaats: parkeerterrein Waterstraat tegenover voormalig café Het Gildehuis op: 24 juni van 15.45 tot 16.45 uur.

Dorp BERG EN DAL.
Ophaaldienst: dinsdag 25 juni, na de middag.
Standplaats: bij Stollenbergflats op 25 juni van 15.45 tot 16.45 uur.

Dorp OOIJ.
Ophaaldienst: woensdag 26 juni
Standplaats: Reiner van Ooiplein van 15.45 tot 16.45 uur.

Dorp LEUTH.
Ophaaldienst: donderdag 27 juni
Standplaats: Kerkplein van 15.45 tot 16.45 uur.

Dorp KEKERDOM
Ophaaldienst: vrijdag 28 juni, na de middag.
Standplaats: parkeerplaats bij Dorpshuis van 15.45 tot 16.45 uur

WERCHEREN - GROENLANDEN - PERSINGEN - VLIETBERG EN OMGEVINGEN Ophaaldienst: vrijdag 28 juni, voor de middag.
Standplaats: parkeerplaats bij dorpshuis Kekerdom van 15.45 tot 16.45 uur.
De chemokar doet in het buitengebied de volgende straten en buurtschappen aan:
St.Hubertusweg, Thornsestraat, Leuthsestraat, Kerkdijk, Wercheren, Spruitenkamp, Kruisstraat, Ooijse Bandijk, Langstraat, Tiengeboden, Hezelstraat, Persingen, Kapitteldijk.

DENK AAN HET VOLGENDE:
Voor de veiligheid van de mensen op de chemokar vragen wij uw medewerking voor het volgende:

-lever de chemobox met geopend deksel aan bij de kar
-lever geen middelen in waarvan de naam niet bekend is
-lever geen open verpakkingen aan.

De mensen van de kar hebben ook opdracht om deze zaken te weigeren.

Asbest wordt niet door de chemokar meegenomen. Dat kunnen particulieren inleveren bij de gemeentewerkplaats aan de Lindestraat. Het asbest moet dan wel goed verpakt zijn en wel in een dubbele plastic verpakking.
Overigens: lege verfblikken (ook die met een droog vel erin) behoren niet tot het klein gevaarlijk afval. Die blikken kunt u met de grijze huisvuilcontainer meegeven.
U kunt ook het hele jaar op vrijdagen tussen 08.00 en 12.30 en tussen 13.30 en 16.00 uur klein gevaarlijk afval inleveren bij de gemeentewerkplaats aan de Lindestraat 23 in Beek. Voor inlichtingen kunt u bellen 024-6849141.

Al deze inzamelingen zijn uitsluitend bestemd voor PARTICULIEREN. Bedrijven vallen niet onder deze regeling.

AGENDA

Gemeentelijke plannen worden eerst besproken in één van de raadscommissies. Tijdens een commissievergadering kunt u vaak zelf meepraten over een onderwerp.
Commissievergaderingen worden in het gemeentehuis gehouden en beginnen meestal om 20.00 uur. Vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U bent van harte welkom en een kopje koffie wordt u aangeboden. Binnenkort worden de volgende vergaderingen, voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Alle bijeenkomsten beginnen, tenzij anders vermeld, om 20.00 uur in het gemeentehuis. Mocht een vergadering of bijeenkomst niet doorgaan, dan wordt dat bij de hoofdingang van het gemeentehuis gepubliceerd.

donderdag 13 juni: vergadering van de gemeenteraad dinsdag 18 juni: vergadering van de commissie welzijn woensdag 19 juni: vergadering van de commissie grondgebied donderdag 20 juni: vergadering van de commissie algemene zaken zaterdag 22 juni: opening "Water Werkt" vanaf 13.00 uur bij het gemeentehuis en elders in Beek
woensdag 26 juni: vergadering van de monumentencommissie donderdag 4 juli: vergadering van de gemeenteraad

De agenda's voor de vergaderingen van de gemeenteraad en van de commissies liggen vanaf één week voor de vergaderdag ter inzage in het voorlichtingscentrum van het gemeentehuis.

Meer informatie vindt u hier

Deel: ' Spetterend 'Water Werkt' volksfeest in Beek en Ubbergen '
Lees ook