Ministerie van Justitie

Spijtbetuiging Australië voor misbruik oorlogskinderen

De Australische regering heeft deze week spijt betuigd over de slechte behandeling van Europese kinderen die na de Tweede Wereldoorlog naar dit land werden overgebracht. Velen van deze kinderen werden destijds onderworpen aan seksueel misbruik en ander lichamelijk en psychisch geweld.

Australië had na de Tweede Wereldoorlog een door de staat bekostigd programma dat voorzag in opname van kinderen uit Europa. Het ging hierbij om kinderen uit Groot-Brittannië en Malta die zwaar te leiden hadden onder de armoede van vlak na de oorlog.

De in totaal 3000 kinderen werden door hun ouders voor slechts korte tijd weggestuurd. In Australië aangekomen kregen de kinderen echter te horen dat zij wees waren en daarom naar weeshuizen werden overgebracht. Daar werden veel van de kinderen slachtoffer van seksueel misbruik.

Australië keert een schadevergoeding van ruim 2 miljoen euro uit. De regering heeft laten weten dat ze een deel van dit bedrag zal gebruiken om de misbruikte kinderen en hun families op te sporen en hen psychische hulp zal bieden.

Voor meer informatie, vragen en suggesties over deze site kunt u terecht bij de redactie

Laatst gewijzigd: 17-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Spijtbetuiging Australië voor misbruik oorlogskinderen '
Lees ook