Universiteit van AmsterdamHet verhaal over zichzelf vertellen

dinsdag 21 mei 20.15 uur
Spinoza-lezing: Giving an account of oneself
Zowel psycho-analytici als ethici eisen dat men een samenhangend verhaal over zichzelf kan vertellen. Filosoof Judith Bather betoogt dat dit niet nodig is: De mens moet de ruimte hebben om wat onbegrijpelijk is in de eigen persoon te accepteren, wil men het leren ten volle leren. Butler breekt in dit verband een lans voor fundamentele waarden als zelfkennis, nederigheid en ruimhartigheid. Judith Butler is als hoogleraar verbonden aan de University of California, Berkley en haalde haar Ph.D. in de filosofie aan Yale University. Zij bekleedt dit jaar de Spinozaleerstoel van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. De lezing wordt in het Engels gegeven.
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam.
Jeroen Winckers
Universiteit van Amsterdam
Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
tel. 020-525 3194
fax. 020-525 4963
https://www.uva.nl
afwezig op woensdag

Deel: ' Spinoza-lezing, het verhaal over zichzelf vertellen '
Lees ook