Spirovitaltherapie ondersteunt reguliere behandeling COPD


Belangwekkend onderzoek van professor dr. K. Jung van de universiteit van Mainz

Apeldoorn, 20130917 -- 'De inzet van de Spirovitaltherapie van Airnergy bij de behandeling van COPD is deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd met (inter)nationale studies. De therapie is ook op de lange termijn doelmatig en betrouwbaar en dus in medisch opzicht verantwoord.' Dat is de niet mis te verstane conclusie van de medicus professor dr. Klaus Jung van de universiteit van Mainz.

Professor Jung heeft de Spirovitaltherapie van Airnergy de afgelopen jaren uitgebreid getest en onderzocht. Specifiek voor toepassing bij COPD concludeert hij dat de Spirovitaltherapie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het zuurstofdeficiet. 

Dit heeft alles te maken met de erkende effecten van de Spirovitaltherapie, die ook vanuit een theoretisch gezichtspunt een positieve uitwerking hebben op COPD:
  •  een versterkte losmaking van zuurstof uit zijn erytrocyte binding
  • activering van de oxidatieve fosforylering
  • biologische stabilisatie van de oxidatieve balans
Uit de reacties van vele gebruikers met COPD, blijkt dat zij de effecten van de therapie vooral ervaren als een verbetering van hun kwaliteit van leven. In meerdere studies zijn deze ervaringen van patiënten op indrukwekkende wijze bevestigd (Rauhala, 1995; Eccles, 2004; Erpenbach, 2005, Kucera 2009). Meer informatie over deze natuurlijke ondersteuning van de reguliere behandeling van COPD vindt u op https://www.geactiveerde-zuurstof.nl/copd-behandelen/index_bestanden/jungcopd.htm

Deel: ' Spirovitaltherapie ondersteunt reguliere behandeling COPD '
Lees ook