Gemeente Oegstgeest

Spitsafsluiting Almondeweg

In december 2000 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest het besluit genomen de Almondeweg in de spitsuren voor het verkeer af te sluiten. Na een periode van voorbereiding en afhandeling van bezwaarschriften zal vanaf week 38 aangevangen worden met de werkzaamheden. Eerst worden een aantal proefsleuven gegraven. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt de afsluiting gerealiseerd onder de A44 dan wel vlak voor de A44 aan de Oegstgeester zijde.

Ter plaatse van de beweegbare paal zal de Almondeweg versmald worden tot 3 meter. Om de snelheid van het verkeer bij deze versmalling af te remmen, worden een tweetal drempels aangelegd. De maximum toegestane snelheid wordt op dit deel 30 km per uur.

De Almondeweg zal na oplevering van de installatie op de volgende tijdstippen worden afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd (brom)fietsers).
In de ochtendspits: van 07.30 t/m 09.30 uur; In de avondspits : van 16.30 t/m 18.30 uur; Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren zal de aannemer de Almondeweg en de Oegstgeesterweg nabij de A44 enkele dagen afsluiten voor het doorgaande verkeer. Dit wordt door middel van borden in Oegstgeest en Rijnsburg aangegeven.
Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr E.F. Vergunst, te bereiken onder telefoonnummer 071-51 91 584.

Deel: ' Spitsafsluiting Almondeweg Oegstgeest '
Lees ook