Gemeente Leiden

Spoedcontrole brandveiligheid horeca

Veilig een biertje pakken op drie oktober

De gemeente begint deze week met extra controle van horecagelegenheden. In verband met drie oktober worden met name cafés en eetcafés bekeken op de veiligheid. Nooduitgangen, noodverlichting en de inrichting en versiering moeten op drie oktober in orde zijn.

BOUWEN EN WONEN - Iedereen wil op drie oktober gezellig én veilig een biertje drinken. Het is de taak van de gemeente om toezicht te houden op die veiligheid. In verband met de gebeurtenis in Volendam heeft de brandveiligheid dit jaar extra aandacht. De komende vijf weken gaat de brandweer langs bij alle 110 (eet)cafés van de stad. Aanstaande woensdag wordt het plan van aanpak uitgelegd aan de horecaondernemers zelf. De controle is een initiatief van de projectgroep Brandveiligheid, die door de dienst Bouwen en Wonen en de brandweer is opgericht.

Spoed
Burgemeester en Wethouders gingen vorige week dinsdag akkoord met de spoedcontrole. Omdat veel Leidenaren op drie oktober de cafés bezoeken, is ervoor gekozen om voor drie oktober alle cafés te controleren. Dat betekent dat zo'n 110 cafés en eetcafés binnenkort een controle kunnen verwachten.
Met een zogenaamde 'quick-scan' gaat de brandweer een checklist af waarin wordt gekeken naar noodvoorzieningen, inrichting en de maximale capaciteit van het pand. De brandweerlieden letten hierbij vooral op de doorgang naar nooduitgangen en de breedte van de uitgangen zelf. Kun je makkelijk de nooduitgang zien en bereiken? Gaan ze goed open en staan er geen obstakels in de weg? Ook noodverlichting en decoraties worden gecontroleerd. Brandgevaarlijke, niet geïmpregneerde versieringen als takken of slingers zijn niet toegestaan. Ze kunnen al te makkelijk vlam vatten. Als blijkt dat die zaken niet in orde zijn, wordt de eigenaar hierop aangesproken.

Veel verbouwingen
Voor de eerste controleronde zet de brandweer extra personeel in. De gemeente verwacht dat zo'n veertig cafés niet door de eerste controle komen. In een tweede controleronde gaat iemand van bouw- en woningtoezicht mee met de brandweer. Samen met de eigenaar stellen zij een termijn vast waarbinnen de onveilige situatie moet zijn verholpen. De gemeente verwacht veel extra aanvragen voor verbouwingen in verband met de brandveiligheid en neemt daarom voor het project ook tijdelijk meer personeel aan. Een bouwinspecteur wordt speciaal vrijgemaakt voor specifieke horecazaken. Op die manier hebben horecaondernemers een centraal aanspreekpunt bij de gemeente.

Cafés sluiten
De eigenaren van twintig cafés zullen naar verwachting alsnog maatregelen nemen. Bij de horecaondernemers die niet vrijwillig zorgdragen voor een veilig pand wordt er na de overlegfase de handhavingprocedure gestart door de gemeente. Daarbij wordt door middel van het opleggen van dwangmaatregelen het café wordt gedwongen bepaalde regels na te leven.

Niet meewerken
Dit kan betekenen dat eigenaren die niet meewerken en niet reageren op latere aanschrijvingen van de gemeente hun cafés gesloten moeten houden, ook met drie oktober. Cafés die wel een gebruiksvergunning krijgen, zullen regelmatig door de brandweer worden gecontroleerd.

Gezelligheid is fijn, maar het moet ook veilig zijn. De gemeente begint deze maand met controles naar de brandveiligheid in cafés. Foto: Wim van Noort.

Deel: ' Spoedcontrole brandveiligheid horeca in Leiden '
Lees ook