NATIONALE POSTCODE LOTERIJ

SponsorBingo Loterij in hoger beroep tegen Dayzers

PERSBERICHT

Rechter verklaart gemaakte afspraken nietig

SPONSORBINGO LOTERIJ IN HOGER BEROEP TEGEN DAYZERS

Op maandag 27 augustus jl. maakte de rechtbank van Den Haag bekend dat de Staatsloterij op basis van de mededingingswet de uitvoering van haar nieuwe loterij - Dayzers genaamd - mag voortzetten. De Sponsor Loterij gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

In oktober 2000 zijn er schriftelijke afspraken gemaakt tussen de Sponsor Loterij en de Staatsloterij waarin o.a. is vastgelegd dat beide partijen geen nieuwe initiatieven op de markt zullen brengen, totdat er in de Tweede Kamer in hoofdlijnen een akkoord is bereikt over het nieuwe kansspelbeleid. Met name de staatssecretarissen van Financiën en van Justitie hebben aangedrongen op bovengenoemde afspraken tussen de Sponsor Loterij en de Staatsloterij.

De president van de rechtbank heeft vastgesteld dat er wel degelijk afspraken tussen de Sponsor Loterij en de Staatsloterij zijn. Hij heeft ze echter nietig verklaard omdat zij strijdig zouden zijn met de
mededingingswet.

Amsterdam, 27 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Sponsorbingo loterij in hoger beroep tegen Dayzers '
Lees ook