Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Spoorbrug wordt voorlopig nog niet stiller

Het plan om door middel van het aanbrengen van speciale raildempers de stalen spoorbrug over het Maas-Waal-kanaal wat stiller te maken kan niet, zoals de bedoeling was, voor 1 juli 1999 plaatsvinden. De NS heeft besloten de maatregelen uit te stellen omdat de kosten fors hoger uitvallen dan verwacht. De gemeente is het hier niet mee eens en spreekt de NS aan op het niet nakomen van het contract.

Volgens een brief van NS van eind april lijken de kosten van uitvoering veel hoger te worden dan eerst gedacht. Bovendien zou de railconstructie door de speciale voorzieningen worden verzwakt zodat versterking nodig is. Deze extra technische eis maakt het geheel belangrijk duurder. De gemeente is over beide argumenten zeer verbaasd want, na vele jaren praten over geld en techniek, is nog onlangs in januari het speciaal hiervoor opgestelde contract door NS ondertekend. Wat de gemeente betreft is er geen sprake van afstel en moet het plan alsnog worden uitgevoerd. Het College van B&W heeft vandaag besloten dat NS op het niet nakomen van dit contract zal worden aangesproken. Het wachten is nu op een reactie van NS waarna zal moeten worden geprobeerd uit de problemen te komen. Hoeveel tijd dit zal gaan kosten is nu nog niet te zeggen. De gemeente zal ondertussen proberen te rijkssubsidie te behouden.

Deel: ' Spoorbrug Nijmegen wordt voorlopig niet stiller '
Lees ook