Nederlands-Duitse spoorfusie onderstreept belang Betuweroute

16 september 1999

De op 16 september 1999 officieel bekrachtigde fusie tussen NS Cargo en DB Cargo betekent een belangrijke ontwikkeling voor het railgoederenvervoer tussen Nederland en Duitsland. De integratie van beide bedrijven is ingezet met de ombouw van vijf Duitse en vijf Nederlandse locomotieven die technisch geschikt zijn om op beide netten te rijden. Een aantal machinisten beschikt inmiddels over een `buitenlands rijbewijs'. Hierdoor zal het railgoederenvervoer naar Duitsland en verder, dat zich nu al in sterke mate richt op de oost-west as, sneller en efficiënter kunnen plaatsvinden. Daarmee onderstreept deze Nederlands-Duitse integratie het belang van de extra spoorcapaciteit die de Betuweroute vanaf 2005 op deze as zal opleveren.

NS cargo en DB Cargo vormen samen een nieuwe maatschappij waarin de Nederlandse Spoorwegen NV een belang krijgt van 6%. Dit percentage sluit aan bij de onderlinge verhouding in ton/km's vervoersprestatie (NS 3,8 mld., DB Cargo 73,3 mld.). De fusie komt tegemoet aan de wens van de rijksoverheid dat het goederenvervoer van NS zich bij een sterke partner zou aansluiten. Deze intentie is onder meer bij de verzelfstandigingsoperatie van NS Cargo neergelegd. Doel hiervan was niet alleen een betere prijs/kwaliteitsverhouding in het spoorvervoer. Ook de Nederlandse havens krijgen meer mogelijkheden nu DB Cargo zelf hier meer commerciële belangen krijgt.

Deel: ' Spoorfusie onderstreept belang Betuweroute '
Lees ook