Provincie Overijssel

Zwolle, 17 juni 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van NS Railinfrabeheer, NS Reizigers en de provincie Overijssel

SPOORLIJN ZWOLLE-ENSCHEDE VERBETERD.

Gedeputeerde van de provincie Overijssel mr. ing. J. Oosterhof, de heer ir. F. Verheij, regiodirecteur NS Railinfrabeheer en de heer drs. F. A. van Leer, plv. commercieel directeur NS Reizigers, netwerk Noordoost, hebben vandaag op 17 juni in Wierden de verbeterde spoorlijn Zwolle-Enschede officieel in gebruik genomen. Dit deden zij door gezamenlijk een supergrote taart met daarop de spoorwegverbinding, aan te snijden, waarop deze op ludieke wijze in gebruik werd genomen.
De verbetering is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en de langs de lijn gelegen gemeenten Zwolle, Heino, Raalte, Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. De totale kosten om de trein twee maal per uur te laten rijden bedragen 23 miljoen gulden. De provincie betaalt hiervan 10%, evenals de desbetreffende gemeenten.
Provincie en gemeenten hebben zich verenigd in het bestuurlijk platform spoor- en wegverbinding Zwolle-Twente. Dit platform streeft ernaar zowel rijksweg 35 als de spoorlijn te verbeteren. Met de oplevering van de verbeterde spoorlijn is dit deel van het de doelstelling van het platform gerealiseerd.
Voorheen reed er op het traject Zwolle-Enschede slechts één trein per uur, waarbij in Almelo moest worden overgestapt. Door de verbeteringen aan het spoor, waarbij het met name ging om signalerings- en beveiligingsmaatregelen kan er nu twee keer per uur worden gereden. De overstap is komen te vervallen en bovendien wordt het nieuwste materieel gebruikt. Verwacht wordt dat het aantal reizigers door deze verbeteringen op korte termijn met zeker 10 procent zal toenemen. Daardoor kan ook de druk op rijksweg 35 afnemen, waardoor de bereikbaarheid van het hele gebied wordt verbeterd.

Deel: ' Spoorlijn Zwolle-Enschede verbeterd '
Lees ook